Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

článok

Pestovatelia kávy v Malawi profitujú zo spolupráce a mechanizácie

Macdonald a Justina začali pestovať kávové bôby v roku 2000. „Rozpoznal som v tom skvelú obchodnú príležitosť, ktorá mohla môj život zmeniť k lepšiemu,“ hovorí Macdonald. „Predtým som sa chytal všetkého, pestoval som rôzne plodiny bez toho, aby som sa zameral na niektorú konkrétnu a aby som chápal, ako narábať s produkciou“. Prechod na kávu znamenal pre Macdonalda prelom. Netrvalo dlho a bol schopný postaviť dom pre seba a ďalší v meste pre svojich príbuzných.

Otvorene však pripúšťa, že na začiatku nebolo všetko dokonalé. „Čím viac kávy som dopestoval, tým viac problémov vznikalo,“ konštatuje. „Najprv sme mali veľký problém s prepravou kávy, keďže najbližší spracovateľský podnik bol veľmi ďaleko“. Po ôsmich rokoch trápenia s týmto problémom sa Macdonald a ďalší poľnohospodári obrátili so žiadosťou o pomoc na družstvo. Vďaka nemu získali stroj na spracovanie, pričom museli splniť jedinú podmienku, a to dosiahnuť minimálnu prahovú hodnotu produkcie. „Tento stroj na spracovanie bol dar z nebies,“ hovorí Macdonald. „Takmer nikto z nás by nedosiahol taký úspech bez neho. Znásobil našu schopnosť spracovať veľké množstvo kávy“. Po tomto úspechu sa komunita zmobilizovala a zarobené peniaze investovala do výstavby spracovateľského podniku.

EÚ na tento účel poskytla nové moderné stroje, čím podporila rozhodnutie mnohých ľudí v regióne venovať sa pestovaniu kávy. Družstvo a EÚ spoločne zabezpečili nízkonákladové počiatočné vstupy vrátane nástrojov a hnojív, ktoré poľnohospodárom umožnili aplikovať poľnohospodárske postupy šetrné k životnému prostrediu a zároveň si zabezpečiť vysoké výnosy.

Celá zozbieraná úroda kávy sa odosiela družstvu Mzuzu coffee, ktoré ju predáva a vyváža. Len približne päť percent výnosov sa predáva na domácom trhu. Dopyt každoročne rastie, čo družstvu zabezpečuje ďalší rozvoj. Minulý rok Macdonald podľa záznamov vypestoval kvalitnú kávu v hodnote zhruba pol milióna kwach, čo je suma, ktorá ho potešila.

Justina najskôr začala pomáhať manželovi, vďaka školeniu a pomoci však čoskoro získala sebadôveru na to, aby sama pestovala kávu. „Keďže spracovateľský podnik nebol ďaleko, už som nemala výhovorku, prečo nepestovať vlastnú kávu“ vraví. Opäť sú tu sily, ktoré vedú k väčšej rodovej rovnosti: napríklad zatiaľ čo sa Justina snaží zarábať peniaze na školné, jej manželovi sa podarilo za ušetrené peniaze kúpiť solárny panel, ktorý teraz zabezpečuje elektrickú energiu pre ich dom ležiaci mimo dosahu vnútroštátnej siete. Spoločne investovali časť svojho príjmu do kúpy kravy, ktorá im poskytuje výživné mlieko, ako aj hnojivo na kávové kríky. A keďže krava im dáva viac mlieka ako sami potrebujú, časť z neho môžu predávať a získavajú tak dodatočný príjem.

Vďaka pravidelnému príjmu sa ženy stále viac podieľajú na veciach týkajúcich sa zostavovania rozpočtu a ďalších otázok rozvoja komunity. Väčšia participácia pomohla Justine stať sa aktívnejšou pri rozhodovaní v domácnosti. Macdonald veľmi oceňuje, že jeho manželka je vďaka pestovaniu kávy aktívnejšia a má nové možnosti. „Keby som mal zomrieť dnes“, hovorí, „viem, že by sa dokázala postarať o moju rodinu a deti“. Obaja rodičia hovoria o tom, ako si želajú, aby ich deti boli sebestačné a schopné uspieť v reálnom svete. Ich najstarší syn sa teraz snaží zaobstarať si vlastný malý pozemok na pestovanie kávy. „Keď vidíme našich priateľov a rodinu, ktorí sa do pestovania nikdy nezapojili, vieme, že náš syn by na tom mohol byť oveľa horšie,“ hovorí Justina. „Sme veľmi vďační, že sa do budúcnosti môžeme pozerať s nádejou“.

 

Informácie o partnerovi

Európska únia

EÚ je jedinečným hospodárskym a politickým partnerstvom 28 európskych krajín, ktoré pokrýva väčšinu kontinentu. Viac…

Dostupné aj v týchto jazykoch:

Rozpoznal som v tom skvelú obchodnú príležitosť, ktorá mohla môj život zmeniť k lepšiemu.

- Macdonald
Malawi

Európska únia pracuje na zvýšení udržateľného hospodárskeho rozvoja vidieka a potravinovej bezpečnosti v Malawi.

  • Udržateľný hospodársky rast vedie k zníženiu chudoby a zvýšeniu životnej úrovne Malawijcov.
  • Odvetvie poľnohospodárstva zamestnáva asi 80 % celkovej pracovnej sily a tvorí približne 30 % HDP.
  • Káva a iné poľnohospodárske produkty, ako sú tabak, cukor a čaj, patria medzi hlavné vývozné artikle poľnohospodárstva Malawi.
  • Zväz družstiev sa usiluje zabezpečiť každému svojmu poľnohospodárovi ročný zárobok približne 1 000 až 2 000 USD na 0,4 hektára pôdy.
  • Družstvá Mzuzu coffee a Mzuzu Honey získali v roku 2009 osvedčenie o spravodlivom obchode.
  • Ženy tvoria 44 % spomedzi 263 pestovateľov kávy zväzu družstiev v Mzuzu

Zdroj:Delegácia EÚ v Malawi