Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

Zapojte sa!

Európsky rok rozvoja nie je len rokom medzinárodného rozvojového spoločenstva, ale rokom každého z nás! Spoločne môžeme prispieť k odstráneniu chudoby a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Pripojte sa k nám počas podujatí v rôznych krajinách EÚ, sledujte aktuálne informácie a správy na oficiálnej webovej lokalite kampane, zapojte sa do diskusií na Twitteri (#EYD2015) alebo vyjadrite svoj názor na Facebooku.

Šírte ďalej články a reportáže v rámci vašich sociálnych sietí a skontaktujte sa s partnermi a organizáciami Európskeho roka rozvoja 2015, ktoré sú vám blízke a prostredníctvom ktorých sa dozviete, ako môžete pomôcť.

Staňte sa hlasom Európskeho roka rozvoja! Môžete využiť oficiálne informačné a komunikačné materiály v rámci súbora nástrojov na realizáciu kampaní alebo kontaktujte EYD2015@mcgroup.com, kde vám poskytnú podrobnejšie informácie.

Toto je náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť...