Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja

Európsky rok rozvoja: rok nás všetkých

2015 – konečný termín a nový začiatok

Rok 2015 bol osobitným rokom pre rozvojovú pomoc. Bol to vôbec prvý európsky rok venovaný vonkajšej činnosti Európskej únie a úlohe Európy vo svete. Predstavoval jedinečnú príležitosť pre organizácie zamerané na rozvojovú pomoc z celej Európy prezentovať európske odhodlanie bojovať proti chudobe na celom svete a inšpirovať viac Európanov, aby sa angažovali v tejto oblasti. Rok 2015 bol rovnako aj rokom, v ktorom sa mali dosiahnuť miléniové rozvojové ciele dohodnuté v roku 2000 a v ktorom sa medzinárodné spoločenstvo dohodlo na budúcom celosvetovom rámci pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj.