Europejski Rok na rzecz Rozwoju

Europejski Rok na rzecz Rozwoju

Partner

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (FKO)

FKO jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie.

O nas

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Działamy od 2002 r. – przez wiele lat jako program tematyczny Polskiej Zielonej Sieci, a od 2014 roku jako odrębna fundacja.

Naszym celem jest podniesienie świadomości oraz zdolności polskiego społeczeństwa do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie wyborów konsumenckich, a także zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu poprawy ich standardów działania w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka.

Do głównych obszarów działań FKO należy rzecznictwo na rzecz sprawiedliwości społecznej i standardów środowiskowych; wzmacnianie wpływu konsumentów i konsumentek; podnoszenie świadomości społecznej na temat aspektów społecznych i środowiskowych produkcji w różnych sektorach; wspólnie z różnymi aktorami zmiany szukanie etycznych i ekologicznych alternatyw.

Najważniejsze formy działań FKO to: ogólnopolskie kampanie informacyjne, mobilizowanie poparcia poprzez pilne apele oraz petycje, rekomendacje dla poszczególnych aktorów, organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i debat, pokazów filmów, happeningów czy szkoleń. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie kładzie duży nacisk na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Jako jedna z niewielu organizacji w Polsce prowadzi akcje lobbingowe, działania strażnicze (jako watchdog) oraz bezpośrednie kampanie nacisku skierowane do firm, w celu ukazania ich odpowiedzialność w zakresie ochrony praw człowieka i środowiska. FKO stara się także wspierać rozwój pozytywnych trendów w biznesie, organizując szkolenia i konsultacje dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzających odpowiedzialną produkcję do swojego modelu biznesowego.

Również dostępna w języku:

ul. Sławkowska 12 ul. Sławkowska 12, 31-014, Kraków, Poland
ul. Sławkowska 12
31-014 Kraków
Polska

Komunikaty prasowe

30 lipca 2015, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie wraz z 17 innymi europejskimi organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i prawami pracowniczymi oraz organizacje partnerskie z Indii, Indonezji i Chin rozpoczynają międzynarodową kampanię.

Published on 03/08/2015