Eiropas gads attīstībai

Eiropas gads attīstībai

Mūsu pasaule

mūsu cieņa

mūsu nākotne

Eiropas gads attīstībai

Vesela pasaule, atklāšanas vērta

Tīmekļa vietne, kas veltīta Eiropas gadam attīstībai, jums pavērs durvis uz dinamisku un daudzšķautņainu pasauli, kurā norisinās ES attīstības sadarbība. Sastopiet partnerus no visas Eiropas, izlasiet stāstus, kas piedzīvoti visā pasaulē, un noskaidrojiet, kā varat iesaistīties!

Pārsteigums!Iesaistieties!