Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Partneris

Asociacija NNVBO Platforma (Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma)

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma) - tai asociacija vienijanti 21 vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančią nevyriausybinę organizaciją iš Lietuvos.

Apie mus

 NNVBO Platforma įsteigta 2007 m. kovo 29 d.

 Pagrindinės NNVBO Platformos veiklos kryptys:

 •          Atviros, pilietiškos ir demokratiškos Lietuvos visuomenės ugdymas;
 •          Galimybių Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėje vystomojo bendradarbiavimo veikloje didinimas;
 •          NNVBO Platformos narių žinių, gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas;
 •          NNVBO Platformos atstovavimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse organizacijose;
 •          Aktyvus dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką.

NNVBO Platformos narių kompetencijos:

 •          Demokratijos plėtra
 •          Socialinė politika
 •          Švietimas
 •          Lygios galimybės
 •          Sveikatos apsauga
 •          Maisto sauga
 •          Vaikų teisės
 •          Darni plėtra
 •          ŽIV problematika

NNVBO Platforma siekia aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo (VB) politikąLietuvoje ir Europos Sąjungoje, stiprinti VB srityje dirbančių organizacijų gebėjimus bei kompetencijas, atstovauti savo narėms Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijose, formuoti viešąją nuomonę apie vystomąjį bendradarbiavimą rengiant visuomenės informavimo ir švietimo kampanijas.

Lietuvai tapus ES nare ir šalimi-donore, mūsų šaliai atsirado būtinybė dalyvauti tarptautinėje VB politikoje, kuria, bendradarbiaujant išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, siekiama sukurti teisingą ir tvarų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali realizuoti savo teises ir gyventi orų gyvenimą neskurstant.

NNVBO Platforma aktyviai dalyvauja Europos pagalbos ir plėtros nevyriausybinių organizacijų konfederacijos CONCORD veikloje bei bendradarbiauja su Airijos, Suomijos, Baltijos šalių NNVBO platformomis.

 

Mūsų paramos vystymuisi vizija 3-juose klausimuose

Kodėl mums turėtų rūpėti parama vystymuisi?

Lietuvai tapus ES nare, pradėjome teikti paramą skurdžiau gyvenančioms šalims. Ši pagalba - ne tik solidarumas, bet ir įsitikinimas, kad kiekvienas pasaulio žmogus turi teisę į orų gyvenimą, turi būti užtikrintos jo žmogaus teisės. Pasauliui sparčiai vystantis, jo įvykiai vis labiau įtakoja mūsų kasdienybę, ekonominę gerovę bei saugumą. Ir atvirkščiai – mūsų pasirinkimai ir veiksmai netrunka paliesti net ir labiausiai nutolusių pasaulio kraštų gyventojus. Tad siekdami gyventi geresniame pasaulyje, prisimindami po nepriklausomybės Lietuvai suteiktą paramą, galime ir turime padėti kitiems.

Kuo prisideda ES, kaip pasaulinio masto veikėja?

ES yra didžiausia paramos besivystančioms valstybėms tiekėjų. Tuo tarpu ES nevyriausybinės organizacijos yra vienos aktyviausių vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojos daugelyje besivystančių šalių. ES institucijos nuolatos dirba kartu su nevyriausybiniu sektoriumi, akademikais bei specialistais ieškant efektyvių būdų, kaip sumažinti skurdą, užtikrinti bei ginti žmogaus teises ir garantuoti saugesnį pasaulį. ES yra stiprus ir įtakingas žaidėjas, tariantis svarų žodį globaliose diskusijose dėl vystymosi prioritetų ir dėl teikiamos paramos dydžio.

Kaip kiekvienas galime kažką pakeisti?

Vis labiau globalėjančiame pasaulyje mūsų kasdieniai ir, atrodo, paprasti sprendimai kaip antai kokią kavą gersiu ryte, veikia besivystančių šalių gyventojus. Tad pirmas žingsnis, tai - suprasti, kaip tokie veiksmai kaip šiukšlių rūšiavimas, vandens bei energijos taupymas, domėjimasis perkamų prekių kilme ir pagaminimo procesu prisideda arba sumenkina pastangas sumažinti pasaulio skurdą, užtikrinti žmogaus teises, rūpintis žemės natūralios aplinkos išsaugojimu. Be to, kiekvienas gali skirti savo laiką ar lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, mokytis pats ir šviesti kitus.

Taip pat skelbiama:

Raugyklos 15-34 Raugyklos 15-34, 01108, Vilnius, Lithuania
Raugyklos 15-34
01108 Vilnius
Lietuva

Mūsų pranešimai spaudai

Gegužės 7 d. vyks „Europos egzaminas". Lietuva pernai įstojo į euro zoną, 2015-ieji- Europos metais vystymuisi, tačiau kiek iš tikrųjų apie tai žinome? Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kviečia organizuoti "Europos egzaminą".

Published on 02/04/2015