Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Įrašas

Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija „Investuok pelningai!“

Liepos 2 d. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija „Investuok pelningai!“, kurią organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Užsienio reikalų ministerija su partneriais. Šiuo renginiu dar kartą patvirtinamas nuoseklus Lietuvos dėmesys moterų teisių ir lygių galimybių problematikai, šįkart akcentuojant lyčių lygybės svarbą ekonomikos ir verslo sferoje.

Konferencijoje aptariami aktualūs su lyčių balansu versle susiję klausimai, pvz., nepakankamas moterų vaidmuo ekonominių sprendimų priėmime ir ribotas dalyvavimas verslo struktūrų valdyme, diskutuojama efektyvių priemonių lyčių balansui gerinti bei tokio balanso pridėtinės vertės temomis.

Į kvietimą dalyvauti atsiliepė patyrę šių klausimų ekspertai ir ekspertės iš Lietuvos, kitų Europos ir ES Rytų partnerystės valstybių. Renginys sulaukė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto valdybos narės Madi Sharma, Pasaulio banko atstovės Sammar Essmat, Vokietijos federalinės teisingumo ir vartotojų teisių apsaugos ministerijos atstovės Annika Schwenk, Lenkijos Verslo lyderių fondo atstovės Irmina Rokita ir daugelio kitų ekspertų dalyvavimo. Savo patirtimi sutiko pasidalinti užsienio ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų lyderiai ir mokslininkai, tarptautinių organizacijų atstovai.

Konferencijos dalyviai, URM nuotrauka

Kalbėdama konferencijos atidarymo sesijoje Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams dr. Nijolė Žambaitė išreiškė viltį, kad sujungdami unikalias patirtis, aptardami sėkmingiausius problemų sprendimo pavyzdžius bei kurdami gaires tolesnėms iniciatyvoms bent iš dalies prisidėsime prie šios visuotinės – lyčių balanso užtikrinimo - problemos sprendimo.

Moterų teisių ir lyčių lygybės klausimas yra vienas iš Europos Sąjungos, taip pat ir Lietuvos, vystomojo bendradarbiavimo prioritetų. Todėl šia konferencija atkreipiamas dėmesys, kad Europos Sąjungoje 2015-ieji metai paskelbti Europos metais vystymuisi siekiant, kad kuo daugiau žmonių sužinotų vystomojo bendradarbiavimo naudą ir įsitrauktų į šią svarbią veiklą. Moterų teisių ir lygių galimybių tema šiais metais aktuali ir dėl vykstančių intensyvių globalių diskusijų naujosios vystymosi darbotvarkės po 2015-ųjų metų tema.

Apie partnerius

 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir koordinavimą Lietuvoje ir trečiosiose šalyse. Daugiau…