Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

pasakojimas

Palestinos pabėgėlių jaunimas išsiugdo naujų įgūdžių, tinkamų Sirijos darbo rinkai

Dvidešimt septynerių Mohammadas Alloh turėjo uždirbti daugiau, kad galėtų išlaikyti šeimą konfliktų krečiamoje Sirijoje. Siekdamas šio tikslo, JTPDO Damasko mokymo centre jis išklausė du trumpus kursus, kurie rengiami pagal ES finansuojamą jaunimo įtraukimo projektą. Kursai parengti siekiant padidinti jų klausytojų galimybes įsidarbinti mobiliųjų telefonų priežiūros ir technologijų srityje. Mohammadas paaiškino, kad atėjo į šiuos kursus norėdamas įgyti įvairių įgūdžių, reikalingų kandidatuojant į esamas darbo vietas.

Jis yra vienas beveik pusės milijono palestiniečių pabėgėlių, gyvenančių Sirijoje nesibaigiančio konflikto metu. Jis, kaip ir pusė tų, kurie liko šalyje, bent kartą turėjo trauktis iš savo gyvenamosios vietos.

Prieš trejus metus bėgdami iš savo namų, Mohammadas ir jo šeima prarado viską. Šeimos vargai dar padidėjo dėl apgailėtinos Sirijos ekonomikos būklės. Mohammadas suprato, kad mobiliųjų telefonų priedų parduotuvės pardavėjo darbo užmokesčio jam nepakaks, kad galėtų pasirūpinti visais šeimos poreikiais. Kaip vienintelis šeimos narys, išlaikantis tėvus ir brolį, jis guodėsi, kad  vos išgalėdavo sumokėti mėnesinį būsto nuomos mokestį ir kad iš vieno atlyginimo išlaikyti visą šeimą būdavo sunku.

Kad uždirbtų daugiau, Mohammadas turėjo įgyti vertingesnių įgūdžių. Jaunimo įtraukimo kursai apie mobiliųjų telefonų priežiūrą ir remontą bei verslo planavimą suteikė jam praktinių ir techninių įgūdžių. Pagal bandomąjį gyvenimo šaltinių gerinimo projektą Mohammadas ir keli kiti kursus išklausę jaunuoliai gavo po nuosavą mobiliųjų telefonų priežiūros priemonių rinkinį.

Apsišarvavęs naujais įgūdžiais ir priemonių rinkiniu Mohammadas išsiderėjo iš darbdavio didesnį atlyginimą ir papildomų komisinių už kiekvieną sutaisytą mobilųjį telefoną. Dabar jis gauna 20000−30000 Sirijos svarų (95–142 eurus per mėnesį). Mohammadas patenkintas rezultatais. Jis sako, kad darbas jam patinka ir jis gerai sutaria su klientais ir kolegomis.

ES finansuojami ir JTPDO rengiami jaunimo įtraukimo kursai skirti tam, kad 33 000 jaunų palestiniečių pabėgėlių galėtų įgyti sudėtingoje Sirijos darbo rinkoje reikalingų įgūdžių. Tai dabar itin svarbu, nes Sirijos ekonomika beveik žlugusi ir prognozuojama, kad 2015 m. nedarbas perkops 60 proc. ribą. Per trumpalaikius kursus dėstomos įvairios profesinės, prekybos ir kūrybinės disciplinos, įskaitant informacines technologas, grafinį ir interjero dizainą, santechniką, elektros įrangos ir šaldytuvų remontą.

Mohammadas visada svajojo mokytis universitete, tačiau dabar visą dėmesį jis skiria savo karjerai ir šeimai. Mohammadas parodė pavyzdį, kaip jauni palestiniečiai pabėgėliai gali pasinaudoti trumpais jaunimo įtraukimo kursais ir jų padedami žengti į darbo rinką ir tapti savarankiškesni. „Norėjau studijuoti vertimą, tačiau dabar turiu dirbti ir palaukti, kol pasitaikys proga įgyvendinti svajonę“, – sako jis.

Apie partnerius

Europos Sąjunga

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį. Daugiau…

Atėjau į šiuos kursus norėdamas įgyti įvairių įgūdžių, reikalingų kandidatuojant į esamas darbo vietas.

- Mohammadas Alloh, JTPDO Damasko mokymo centro absolventas
Sirija

ES remia jaunimo įtraukimo projektą ir palestiniečių pabėgėlius Sirijoje.

  • Pagal jaunimo įtraukimo projektą jauniems palestiniečiams pabėgėliams suteikiama galimybė įgyti daugiau įgūdžių ir lengviau įsidarbinti.
  • Tai pasiekiama per trumpus profesinio rengimo kursus, karjeros konsultacijas ir verslo plėtros kursus.
  • Nepaisant konflikto, JTPDO jaunimo įtraukimo veikla šiandien vykdoma 14-oje šalies vietų.
  • 2014 m. verslo plėtros ir jaunimo ugdymo veikloje dalyvavo atitinkamai 5500 ir 7800 pabėgėlių.
  • Jaunimo įtraukimo projektas pradėtas vykdyti 2009 m. Nuo tada ES jam iš viso jau yra skyrusi 12 mln. eurų.
  • Šis projektas yra vienas iš pavyzdžių, kaip JTPDO ir ES remia palestiniečių pabėgėlius Sirijoje ir persikėlėlius į Jordaniją bei Libaną.
  • Remiama ES, JTPDO palestiniečių pabėgėliams Sirijoje teikia pagrindines paslaugas – švietimo, sveikatos priežiūros, socialines ir kt.
  • Nuo 2012 m. ES skyrė 90,2 mln. eurų palestiniečių pabėgėliams Sirijoje paremti.

Šaltinis –UNRWA