Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

pasakojimas

Annalechchamy – moteris, pasiryžusi keisti padėtį Šri Lankos arbatos plantacijose

Šri Lanka – ašaros formos sala Indijos vandenyne, visame pasaulyje garsi vaizdingu kraštovaizdžiu, kultūros lobiais ir kvapnia arbata. XIX a. pradžioje britai joje pradėjo auginti žymiąją Ceilono arbatą, kuri dabar sudaro trečdalį visos pasaulyje užauginamos arbatos. Ji tebėra viena iš pagrindinių šalies eksporto prekių ir užimtumo šaltinių.

Mažiau žinoma Šri Lankos arbatos plantacijų istorija, prasidėjusi prieš daugiau kaip 150 metų ir daugeliu požiūriu neatsiejama nuo kolonijinio valdymo eros. Didelę dalį Šri Lankos arbatos plantacijų darbuotojų vis dar sudaro iš Pietų Indijos kilę tamilai. Jų protėviai buvo atvežti į salą ir verčiami už skolas vergauti plantacijose. Šios brutalios priverstinio darbo sistemos pasekmės jaučiamos iki šiol, nes didelė dalis arbatos plantacijose dirbančių žmonių jaučiasi etniniu, kalbiniu ir ekonominiu požiūriu išstumti į visuomenės užribį.

Viena iš šių darbininkų yra Annalechchamy – drovi ir kukli jauna moteris. Ji dirbo arbatos plantacijoje ir manė, kad sąlygos, kuriomis plušėjo jau ne viena darbininkų karta, niekada nepasikeis. Kaip ir daugelis kitų plantacijose dirbusių žmonių, iki 2003 m., kai buvo priimtas teisės aktas, kuriuo suteikta pilietybė jos neturintiems asmenims, Annalechchamy neturėjo net pagrindinių piliečio teisių. Ji nebūtų drįsusi net prasižioti plantacijos valdytojų akivaizdoje, o ką jau kalbėti apie derybas dėl darbininkų teisių. Tačiau pokyčiai buvo ne už kalnų.

Organizacija „CARE International“ ėmė įgyvendinti ES finansuojamą iniciatyvą „Including the Excluded“, kuria siekiama gerinti arbatos plantacijose dirbančių asmenų gyvenimo sąlygas.  Ja pasinaudojo ir Annalechchamy. Ši iniciatyva padėjo jai įgyti dvasinės stiprybės ir pasitikėjimo savimi. Išklausiusi vadovų kursus ir gavusi progų dalyvauti priimant sprendimus, Annalechchamy dabar stengiasi žingsnis po žingsnio įveikti įsigalėjusias nuostatas, kliudančias moterims eiti vadovaujamas pareigas. Projektas suteikė jai galimybę tapti viena iš pirmųjų bendruomenės profesinės sąjungos vadovių moterų ir keisti gyvenimo sanklodą, kuri atrodė nepajudinama.

Svarbiausia, ji suprato, kad turi ką pasakyti ir gali paskatinti pokyčius. Plantacijose dirbančios moterys yra itin pažeidžiamos ir dažnai yra diskriminuojamos šeimose, bendruomenėse ir darbovietėse. Dėl patriarchalinių tradicijų moterims ir vyrams skiriami skirtingi vaidmenys. Moterys mažiau matomos viešumoje ir, nepaisant didžiulio nudirbamo darbo, joms tiek šeimoje, tiek visuomenėje tenka kuklesnis vaidmuo. Arbatos lapų skynėjos, tokios kaip Annalechchamy, turėdavo dirbti daugiau valandų per dieną ir daugiau dienų per metus negu vyrai, be to, jos dirbdavo lauke, dažnai blogu oru. Taip pat pasakojama, kad plantacijose itin daug smurto dėl lyties atvejų. Tačiau toks elgesys dažnai pateisinamas socialinėmis normomis ir skundai dėl jo pateikiami retai. Moterys dažnai nesikreipia pagalbos ir dėl to, kad menkai išmano, kaip tai daryti.

Nuo tada, kai Annalechchamy tapo profesinės sąjungos vadove, griežtas socialinių vaidmenų paskirstymas nebeatrodo toks savaime suprantamas dalykas. Ji tikisi, kad bus pradėta svarstyti kitus moterims svarbius klausimus. Annalechchamy pasakojo: „Pradžioje buvau savanorė, tačiau nuo to laiko, kai dalyvavau mokymuose, nebebijau kalbėtis su plantacijos vadovybe. Dabar galiu pasakyti viską, kas man ant širdies!“

Plantacijos vadovybės šie pokyčiai nesutrikdė. Vatavalos plantacijos „Carolina“ valdytojas Alexas Samuelis sakė: „Dialogas Bendruomenės vystymosi forume naudingas abiems pusėms. Darbuotojai geriau supranta mūsų reikalavimus ir dėl to gali įvertinti vadovybės poziciją tam tikrais klausimais. Našumas padidėjo, o ginčų darbo klausimais kyla retai. Darbuotojai gali kreiptis tiesiai į vadovybę, paaiškinti savo poreikius ir ieškoti būdų, kaip vadovybė galėtų jiems padėti.“

 

Apie partnerius

Europos Sąjunga

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį. Daugiau…

Nebebijau kalbėtis su plantacijos vadovybe... Dabar galiu pasakyti viską, kas man ant širdies!

- Annalechchamy
Šri Lanka

ES deda pastangas, kad Šri Lankos kaimo plėtra būtų spartesnė, o darbininkai, ypač moterys, įgytų daugiau galių.

  • Šri Lankoje 80 % žmonių gyvena kaimo vietovėse, 70 % dirba žemės ūkyje.
  • Per 90 % neturtingųjų gyvena kaimo vietovėse šalies šiaurėje ir rytuose, Centrinės ir Uvos provincijų arbatos bei kaučiuko plantacijose.
  • Moterims įgyjant daugiau teisių ir galimybių įsidarbinti, didėja žmogiškasis kapitalas ir namų ūkių gerovė.
  • Dauguma arbatos plantacijų darbininkų yra tamilai, kurių protėviai XIX a. atvežti iš Indijos dirbti arbatos ir kavos plantacijose.
  • 1,25 mln. žmonių, t. y. 6,2 % gyventojų, gyvena Centrinės provincijos plantacijose.
  • Dauguma šių bendruomenių vystymosi rodiklių yra prasti dėl prastų sveikatos ir švietimo sąlygų.
  • Bendruomenės yra iš esmės patriarchalinės. Moterų vadovių mažai, dažni smurto dėl lyties atvejai.
  • Kaimo plėtrai skurdžiausiuose Centrinės ir Uvos provincijų regionuose ES skiria 30 mln. eurų per metus.
  • ES parėmė du projektus, kuriuos „CARE International“ įgyvendina drauge su vietos valdžios institucijomis ir privačiuoju sektoriumi.
  • Projektu padedama 465 727 plantacijose dirbantiems tamilams, tarp kurių daug moterų.

Šaltinis –ES delegacija Šri Lankoje ir Maldyvuose