Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Partneris

Europos Sąjunga

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį.

Apie mus

Užsienio šalyse Europos Sąjungai atstovauja ES delegacijos, kurių vaidmuo panašus į ambasadų.

Pasaulio arenoje svarbi ES veikla:

  • taikos stiprinimo pastangos, teikiant politinę, ekonominę ir praktinę pagalbą, pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose po karų Jugoslavijoje;
  • civilinės ir karinės operacijos, kuriomis siekiama didinti saugumą visame pasaulyje ir kurios vykdomos pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką;
  • draugiški santykiai su kaimyninėmis ES šalimis, įgyvendinant Europos kaimynystės politiką;
  • pagalba vystymuisi, reagavimas į krizes, humanitarinės pagalbos teikimas bei klimato kaitos ir žmogaus teisių problemų sprendimas.

Europos Komisija

Europos Komisija – viena pagrindinių Europos Sąjungos institucijų. Ji atstovauja visos ES interesams ir juos gina. Ji rengia naujų ES teisės aktų pasiūlymus ir rūpinasi ES politikos įgyvendinimu bei ES lėšų panaudojimu.

Sudėtis

28 Komisijos nariai, po vieną iš kiekvienos ES šalies, penkerius savo kadencijos metus yra politiniai Komisijos vadovai. Kiekvienas Komisijos narys atsakingas už tam tikrą politikos sritį, kurią jam skiria Komisijos pirmininkas.

Dabartinis Europos Komisijos Pirmininkas – Jean-Claude Juncker.

Einamuosius Komisijos reikalus tvarko jos darbuotojai – administratoriai, teisininkai, ekonomistai, vertėjai raštu ir žodžiu, sekretoriai ir kt., dirbantys Komisijos padaliniuose, kurie vadinami generaliniais direktoratais (GD).

Komisija gali būti vadinami 28 atskiri Komisijos nariai, nuolatiniai darbuotojai arba visa institucija.

Paskirtis

Komisija atstovauja visos ES interesams ir juos gina. Ji prižiūri ir įgyvendina ES politiką tokiais būdais:

  1. Siūlo naujus teisės aktus Parlamentui ir Tarybai.
  2. Administruoja ES biudžetą ir skiria lėšas.
  3. Kartu su Teisingumo Teismu užtikrina ES teisės įgyvendinimą.
  4. Atstovauja ES tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, derėdamasi dėl ES susitarimų su kitomis valstybėmis.

Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji padeda ES užsienio politikos vadovui vykdyti ES užsienio ir saugumo politiką.

EIVT rūpinasi ES diplomatiniais ryšiais su kitomis, ES nepriklausančiomis valstybėmis. Ji siekia, kad ES užsienio politika būtų nuoseklesnė ir veiksmingesnė, taip didindama Europos įtaką pasaulyje.

Tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su ES valstybių narių diplomatinėmis tarnybomis. Daugelis šių tarnybų darbuotojų yra komandiruoti į EIVT.

Tarnybai vadovauja Federica Mogherini, ES užsienio politikos vadovė, Vyriausioji užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinė.

Viena iš pagrindinių užduočių – padėti užtikrinti ES strateginę partnerystę su svarbiais tarptautiniais partneriais ir plėtoti ryšius su didesnę galią įgyjančiomis pasaulio valstybėmis ir politiniais blokais. EIVT glaudžiai bendradarbiauja su JT ir didžiosiomis valstybėmis, pavyzdžiui: Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Rusija.

Ryšiai su žiniasklaida

Catherine Ray
International Cooperation and Development
Maria Sanchez Aponte

Twitter - @EYD2015