Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai

Europos vystomojo bendradarbiavimo metai – visų metai

2015-ieji – ir galutinis terminas, ir nauja pradžia

2015-ieji buvo vystymosi veiklai ypatingi metai. Tai buvo pirmieji Europos Sąjungos išorės veiksmams ir Europos vaidmeniui pasaulyje skirti Europos metai. Visos Europos vystymosi srities organizacijos turėjo puikią galimybę parodyti, kad Europa yra pasiryžusi išgyvendinti skurdą pasaulyje, ir paskatinti daugiau Europos gyventojų įsitraukti į vystymosi srities veiklą. Be to, 2015-ieji – tai paskutiniai Tūkstantmečio vystymosi tikslų, dėl kurių pasauliniu lygmeniu susitarta 2000 m., įgyvendinimo metai, ir metai, kai tarptautinė bendruomenė susitarė, kaip ateityje kovoti su skurdu ir siekti tvaraus vystymosi.