Европейска година за развитие

Европейска година за развитие

Нашият свят

нашето достойнство

нашето бъдеще

Европейска година за развитие

Цял един непознат свят

Уебсайтът на Европейската година за развитие е вашият портал към динамичния и многолик свят на сътрудничеството на ЕС за развитие. Срещнете се с нашите партньори от цяла Европа, прочетете истории от цял свят и научете как можете да участвате!

Изненада!Участвайте!