Uniunea Europeană

Politica UE în domeniul transporturilor

Politica UE în domeniul transporturilor

Transporturile constituie un sector economic-cheie (cu o valoare adăugată brută de 4,8 % sau 548 de miliarde EUR pentru toate cele 28 de țări ale UE), care asigură peste 11 milioane de locuri de muncă în Europa.

Comisia Europeană își propune să dezvolte și să promoveze politici de transport eficiente, sigure și durabile, să creeze condițiile necesare pentru o industrie competitivă, care să genereze locuri de muncă și prosperitate.

Marile provocări în materie de transport în Europa

Pe măsură ce societățile noastre devin din ce în ce mai mobile, politica UE încearcă să ajute sistemele de transport să facă față provocărilor majore cu care se confruntă.

 • Congestionarea traficului rutier și aerian generează costuri reprezentând aproximativ 1 % din PIB-ul anual al UE, în condițiile în care, potrivit estimărilor, transportul de mărfuri și de pasageri va căpăta o amploare tot mai mare.
 • Dependența de petrol - deși eficiența energetică a transporturilor a crescut, acest sector depinde încă de petrol pentru a-și acoperi 96% din necesarul de energie. Însă resursele de petrol se vor diminua, iar acesta va proveni în mare parte din zone instabile ale lumii. Se estimează că, până în 2050, prețul petrolului va fi cel puțin dublu față de nivelul din 2005.
 • Emisiile de gaze cu efect de seră - până în 2050, sectorul european al transporturilor trebuie să-și reducă emisiile cu 60% față de nivelurile din 1990, dacă dorim să limităm încălzirea globală la o creștere de doar 2ºC.
 • Infrastructura – calitatea variază de la o țară UE la alta
 • Concurența - sectorul transporturilor din UE se confruntă cu o concurență în creștere pe piețele de transport din alte regiuni de pe glob, care cunosc o dezvoltare rapidă.

Pentru date statistice pe această temă, consultați tabloul de bord privind transporturile, infograficele privind transportul și „Transportul european în cifre”, în format de buzunar.

Realizările UE în domeniul transportului

Datorită politicii UE, sectorul european al transporturilor a înregistrat progrese considerabile în ultimii 20 de ani:

 • un transport aerian, maritim și rutier mai sigur
 • un program de lucru rezonabil pentru cei care lucrează în sectorul transporturilor
 • mai multe posibilități de transport pentru pasageri și întreprinderi
 • mai puțină poluare
 • progrese tehnologice către un transport mai ecologic.

Mai multă concurență

Transportul rutier - camioanele pot opera acum și în alte țări decât cea de origine, nefiind nevoite întotdeauna să se întoarcă din cursele internaționale fără încărcătură. Această nouă flexibilitate stimulează concurența, sporește calitatea serviciilor de transport de mărfuri și călători, diminuează costurile și eficientizează cursele, reducând poluarea. În același timp, o serie de norme tehnice comune au ameliorat siguranța.

Transportul aerian - zborurile se efectuează mai ușor și mai ieftin, numărul companiilor aeriene și al rutelor a crescut și există sute de servicii care leagă numeroase aeroporturi din Europa. Cu ajutorul inițiativei „Cerul unic european”, UE va menține această tendință. Acordurile „cer deschis" le permit companiilor aeriene europene să opereze zboruri cu plecarea de pe orice aeroport din UE și sosirea în orice oraș din alte țări. UE a semnat acest tip de acord și cu SUA, Canada, Israel, țări din Balcani, Maroc, Iordania, Georgia și Moldova, lista rămânând deschisă. Verificați statutul relațiilor UE în materie de transport aerian, după țară.

Transportul feroviar - orice companie de transport feroviar care dispune de o licență poate presta acum servicii pe tot teritoriul UE. Rețeaua feroviară de mare viteză s-a extins rapid în ultimii ani, permițându-le pasagerilor să economisească timp și bani. Sunt prevăzute îmbunătățiri suplimentare.

Transportul maritim - 75% din schimburile comerciale dintre Europa și alte țări se realizează pe mare, iar pe continentul european 40% din mărfuri sunt transportate cu vaporul. De asemenea, 400 de milioane de pasageri utilizează anual căile navigabile europene. Deschiderea pieței maritime le-a permis companiilor de transport să opereze și să circule liber și în alte țări decât cea de origine. În 2014, Consiliul UE și Parlamentul European au convenit să promoveze dezvoltarea, până în 2025, a unei rețele centrale de puncte de alimentare cu gaz natural lichefiat situate în porturile maritime principale (rețeaua transeuropeană), precum și a unor puncte de alimentare cu energie electrică la mal. 

Drepturile pasagerilor

Cetățenii europeni care călătoresc în UE sunt protejați de cele mai bune drepturi ale pasagerilor din lume, acestea acoperind toate mijloacele de transport: avion, tren, vapor și autobuz sau autocar.

Aplicația pentru consultarea drepturilor pasagerilor în UE

O călătorie sigură

 • Între 1992 și 2010, numărul accidentelor rutiere mortale survenite în Europa s-a înjumătățit, scăzând de la 70 000 la 31 000. Între 2010 și 2013, cifrele au scăzut cu încă 17%. Aceasta înseamnă că UE își va putea atinge, cel mai probabil, obiectivul strategic pe care și l-a stabilit pentru anul 2020, acela de a reduce cu încă 50% numărul deceselor cauzate de accidente rutiere.
 • Companiile aeriene care nu prezintă siguranță au interdicție de zbor în Europa.
 • Au fost introduse norme mai riguroase în materie de siguranță maritimă, printre care controale mai stricte ale ambarcațiunilor, penalizări pentru poluarea cauzată de neglijență și scoaterea progresivă din circuit a petrolierelor cu cocă simplă.
 • UE stabilește standarde de siguranță și securitate și finanțează doar proiectele noi de infrastructură care respectă aceste standarde.
 • UE colaborează cu organizații precum Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și Organizația Maritimă Internațională (OMI) pentru a promova standardele de siguranță și securitate în restul lumii.

Un transport inteligent și durabil

UE sprijină cercetarea și inovarea și introducerea unor noi tehnologii ecologice de transport.

De exemplu, există o serie de noi norme care obligă țările din UE să promoveze tehnologii curate (automobile care funcționează pe bază de electricitate/hidrogen, camioane/barje/nave care utilizează drept combustibil gazul) prin crearea unui număr minim de stații de alimentare.

Infrastructură și finanțare

Din ianuarie 2014, UE dispune de o nouă politică privind infrastructura de transport, care va conecta continentul de la est la vest și de la nord la sud. Această politică urmărește să reducă decalajele existente la nivelul rețelelor de transport naționale, să elimine blocajele care împiedică buna funcționare a pieței unice și să depășească bariere precum normele tehnice feroviare incompatibile.

Această politică este finanțată prin Mecanismul pentru interconectarea Europei și dispune de un buget de 26 miliarde EUR până în 2020. De asemenea, va beneficia și de planul de investiții pe trei ani al Comisiei, menit să deblocheze investiții publice și private în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR, până în 2017.

Publication

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top