Eiropas Savienība

ES transporta politika

ES transporta politika

Transports ir liela un bagāta ekonomikas nozare. Visās ES valstīs kopā tā rada 4,8 % – jeb 548 miljardus eiro – no ekonomikas kopējās vērtības, un Eiropā nodrošina vairāk nekā 11 miljonus darbvietu.

Eiropas Komisijas mērķis ir veidot un sekmēt tādu politiku, lai transports būtu efektīvs, drošs, videi draudzīgs un ilgtspējīgs, radīt apstākļus konkurētspējīgai nozarei, kas rada darbvietas un vairo labklājību.

Eiropas transporta lielākās problēmas

Tā kā mūsu sabiedrība arvien vairāk ceļo, ES mēģina palīdzēt atrisināt lielās problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstu transporta sistēmas.

 • Sastrēgumi ir gan uz autoceļiem, gan gaisa satiksmē. Tie Eiropai izmaksā aptuveni 1 % no gada IKP, — turklāt gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu skaits, visticamāk pieaugs.
 • Atkarība no naftas resursiem. Kaut arī transports ir kļuvis energoefektīvāks, tomēr vēl aizvien 96 % no Eiropai šajā nozarē nepieciešamās enerģijas iegūst no naftas. Nākotnē naftas resursi pamazām izsīks, turklāt naftu aizvien vairāk iegūs politiski nestabilos pasaules reģionos. Paredzams, ka 2050. gadā naftas cena vairāk nekā divkārt pārsniegs 2005. gada cenu.
 • Siltumnīcefekta gāzu emisija. Līdz 2050. gadam ES jāsamazina transporta nozares emisijas par 60 % salīdzinājumā ar 1990. gadu. Tas noteikti jāizdara, ja vēlamies, lai globālā temperatūra nepalielinātos vairāk kā par 2 ºC.
 • Eiropas Savienībā ir neviendabīga infrastruktūras kvalitāte.
 • Konkurence. ES transporta nozare saskaras ar aizvien sīvāku konkurenci, ko rada citu reģionu strauji augošie transporta tirgi.

Transporta statistikas pārskats ir atrodams transporta nozares rādītāju apkopojumā, transporta infografikā un statistikas grāmatiņā "ES transports skaitļos".

ES panākumi transportā

Pateicoties ES politikai, pēdējos 20 gados Eiropas transporta nozare ir ievērojami attīstījusies un ir panākti šādi uzlabojumi:

 • drošāka gaisa, jūras un autosatiksme,
 • pienācīgs darba laiks tiem, kas strādā transporta nozarē,
 • lielāka transporta veidu izvēle tūristiem un darījumu ceļotājiem,
 • mazāks piesārņojums,
 • tehnoloģiskais progress ceļā uz nepiesārņojošāku transportu.

Sīvāka konkurence

Autotransports. Tagad pārvadājumus ar kravas automobiļiem var veikt citās valstīs un retāk nākas reģistrācijas valstī atgriezties bez kravas. Šī brīvība veicina konkurenci, uzlabo gan kravu, gan pasažieru pakalpojumu kvalitāti, samazina izmaksas un uzlabo pārvadājumu efektivitāti, tādējādi mazinot piesārņojumu. Vienoti tehniskie standarti ir uzlabojuši arī drošumu.

Aviotransports. Lidot kļūst aizvien ērtāk un lētāk, jo parādās jaunas aviosabiedrības, jauni maršruti un simtiem pakalpojumu, kas savieno neskaitāmas lidostas visā Eiropā. Šīs tendences turpmāku attīstību sekmēs ES vienotās gaisa telpas izveide. “Atvērto debesu” nolīgumi ļauj ikvienai ES aviosabiedrībai piedāvāt lidojumus no jebkuras ES lidostas uz jebkuru citas valsts pilsētu. Šie nolīgumi ir noslēgti arī ar ASV, Kanādu, Izraēlu, Balkānu valstīm, Maroku, Jordāniju, Gruziju un Moldovu, un būs arī citi. Noskaidrojiet, kādas ir ES attiecības aviācijas jomā ar dažādām valstīm.

Dzelzceļa transports. Tagad ikviens licencēts dzelzceļa uzņēmums var savus pakalpojumus piedāvāt jebkur ES. Pēdējos gados ir strauji paplašinājies ātrgaitas dzelzceļu tīkls, ietaupot pasažieru laiku un naudu. Sekos arī citi uzlabojumi.

Jūras transports. 75 % Eiropas tirdzniecības ar citām valstīm un 40 % no kopējās kravas Eiropā sūta pa jūru, un katru gadu aptuveni 400 miljoni pasažieru izmanto Eiropas ūdensceļus. Līdz ar jūras transporta tirgus atvēršanu kuģniecības uzņēmumi var brīvi darboties arī citās valstīs, nevis tikai savā izcelsmes valstī. 2014. gadā ES Padome un Eiropas Parlaments vienojās līdz 2025. gadam sekmēt sašķidrinātās dabas gāzes uzpildes staciju pamata tīkla izveidi lielākajās jūras ostās, kuras veido Eiropas komunikāciju tīklu, kā arī krasta elektroenerģijas pieslēgumus. 

Pasažieru tiesības

ES ceļotājus aizsargā vislabākās pasažieru tiesības pasaulē, un tās attiecas uz visiem transporta līdzekļiem: lidmašīnām, vilcieniem, kuģiem un autobusiem.

ES pasažieru tiesību lietotne

Droša ceļošana

 • No 1992. līdz 2010. gadam uz pusi ir samazinājies bojāgājušo skaits uz Eiropas ceļiem (no 70 000 tas samazinājies līdz 31 000). Laikā no 2010. līdz 2013. gadam šis skaitlis samazinājās vēl par 17 %. Tas nozīmē, ka ES ir uz pareizā ceļa, lai sasniegtu stratēģisko mērķi — līdz 2020. gadam vēl uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu.
 • Eiropā ir aizliegts darboties nedrošajām aviosabiedrībām.
 • Stingrāki kuģošanas drošības noteikumi paredz arī kuģu stingrāku inspicēšanu, sodu par rupjas nolaidības rezultātā radītu piesārņojumu un vienapvalka tankkuģu ātrāku izņemšanu no ekspluatācijas.
 • ES nosaka drošības un drošuma standartus un finansē vienīgi tiem atbilstošus jaunos infrastruktūras projektus.
 • ES sadarbojas ar tādām organizācijām kā Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) un Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO), lai veicinātu drošības un drošuma standartus citur pasaulē.

Gudrs un ilgtspējīgs

Komisija atbalsta jaunu ekoloģisko transporta tehnoloģiju pētniecību, inovāciju un aktīvu izmantošanu.

Piemēram, ir jauni noteikumi, ka ES valstīm jāveicina videi nekaitīgas tehnoloģijas (ar elektroenerģiju, ūdeņradi darbināmas automašīnas, ar gāzi darbināmas kravas automašīnas, baržas, kuģi), izbūvējot minimāli nepieciešamo skaitu uzlādes un uzpildes staciju.

Infrastruktūra un finansējums

No 2014. gada janvāra ES ir jauna politika attiecībā uz transporta infrastruktūru, kas savienos kontinentu no austrumiem līdz rietumiem un no ziemeļiem līdz dienvidiem. Šādas politikas mērķis ir nodrošināt trūkstošos posmus starp valstu transporta tīkliem, likvidēt šķēršļus kas joprojām kavē vienotā tirgus raitu darbību un pārvarēt tehniskos šķēršļus, kā nesaderīgus standartus dzelzceļa satiksmē.

Politika tiek finansēta no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, un līdz 2020. gadam tās budžets ir 26 miljardi eiro, turklāt tai tiks arī līdzekļi no Komisijas 3 gadu investīciju plāna, kura mērķis ir līdz 2017. gadam piesaistīt publiskā un privātā sektora ieguldījumu vismaz 315 miljardu eiro vērtībā.

Publication

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top