Europos Sąjunga

ES transporto politika

ES transporto politika

Transporto sektorius yra vienas svarbiausių ekonomikos sektorių ir pajamų šaltinių (4,8 %, t. y. 548 mlrd. eurų visos bendrosios pridėtinės vertės 28 ES šalyse), jame taip pat yra daugiau negu 11 mln. Europos darbo vietų.

Europos Komisija siekia plėtoti ir skatinti veiksmingą, saugią, patikimą ir tvarią transporto politiką, kad sukurtų sąlygas konkurencingai pramonei, kuri būtų darbo vietų ir gerovės šaltinis.

Pagrindinės Europos transporto sektoriaus problemos

Žmonėms vis daugiau keliaujant, ES politika stengiamasi padėti įveikti pagrindines mūsų transporto sistemų problemas:

 • kelių ir oro transporto grūstys – Europai jos kainuoja apie 1 % metinio BVP. Be to, tiek krovinių, tiek keleivių srautai didės;
 • priklausomybė nuo naftos – nors energija vartojama efektyviau, 96 % transporto energijos poreikių patenkinti vis dar reikia naftos. Ateityje naftos ištekliai seks, ir vis daugiau naftos bus gaunama iš nestabilių pasaulio vietovių. Numatoma, kad iki 2050 m. jos kaina padidės daugiau nei dvigubai, palyginti su 2005 m.;
 • išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos – iki 2050 m. ES turi sumažinti transporto sektoriaus išmetamas šios rūšies dujas 60 %, palyginti su 1990 m., jei norime apriboti visuotinį atšilimą ir pasiekti, kad temperatūra padidėtų tik 2ºC;
 • infrastruktūra Europos Sąjungoje yra labai nevienoda;
 • konkurencija – ES transporto sektorius patiria vis didesnę sparčiai besivystančių kitų regionų transporto rinkų konkurenciją.

Transporto statistikos apžvalga: Transporto rezultatų suvestinė, transporto duomenų grafikas ir ES transportas skaičiais (statistikos knygelė).

ES laimėjimai transporto sektoriuje

Dėl ES politikos per pastaruosius 20 metų Europos transporto sektoriuje padaryta didelė pažanga, dėl kurios:

 • oro, jūrų ir automobilių keliai tapo saugesni;
 • užtikrintos deramos transporto sektoriaus darbuotojų darbo valandos;
 • keleiviai ir ir įmonės turi didesnį transporto pasirinkimą;
 • sumažinta tarša;
 • padaryta pažanga diegiant švaresnio transporto technologijas.

Didesnė konkurencija

Kelių transportas. Dabar sunkvežimius galima naudoti ir ne jų registracijos šalyse, tad sumažės atvejų, kai nuvežę krovinį jie grįžta tušti. Dėl šių naujų lanksčių sąlygų skatinama konkurencija, gerėja krovinių ir keleivių vežimo paslaugų kokybė, mažėja išlaidos, o transporto priemonės naudojamos veiksmingiau, todėl mažėja tarša. Įvedus vienodus techninius standartus padidėjo ir sauga.

Oro transportas. Keliauti lėktuvu tampa paprasčiau ir pigiau, nes steigiamos naujos oro transporto bendrovės, o daugybę Europos oro uostų jungia daugiau maršrutų ir šimtai skrydžių. ES iniciatyva Bendras Europos dangus padės tęsti šią tendenciją. Dėl atviros oro erdvės susitarimų bet kurios ES oro transporto bendrovės lėktuvai gali skraidyti iš bet kurio ES oro uosto į bet kurį kitos šalies miestą. Tokie susitarimai taip pat sudaryti su JAV, Kanada, Izraeliu, Balkanų valstybėmis, Maroku, Jordanija, Gruzija ir Moldova, o ateityje jie bus pasirašyti ir su dar daugiau šalių. Susipažinkite su santykių aviacijos srityje padėtimi pagal konkrečias šalis.

Geležinkeliai. Dabar bet kuri licencijuota geležinkelio bendrovė gali teikti savo paslaugas bet kurioje ES šalyje. Pastaraisiais metais greitųjų traukinių geležinkelių tinklas sparčiai plėtėsi, todėl keleiviai sutaupo laiko ir pinigų. Ateityje bus ir kitų patobulinimų.

Jūrų transportas. 75 % Europos prekybos su kitomis šalimis vyksta jūra, ja plukdoma 40 % krovinių pačioje Europoje. Europos vandens keliais kasmet naudojasi ir apie 400 mln. keleivių. Atvėrus jūrų transporto rinką, laivybos bendrovės gali laisvai veikti kitose šalyse ir siųsti į jas savo laivus. 2014 m. ES Taryba ir Europos Parlamentas susitarė skatinti iki 2025 m. sukurti užpildymo suskystintosiomis gamtinėmis dujomis stočių pagrindinį tinklą svarbiausiuose jūrų uostose, sudarančiuose transeuropinį tinklą, ir užtikrinti elektros tiekimą iš kranto. 

Keleivių teisės

ES keleivių interesai saugomi geriausiomis pasaulyje keleivių teisių apsaugos taisyklėmis. Jomis gali naudotis visų transporto rūšių – lėktuvų, traukinių, laivų, autobusų – keleiviai.

ES oro transporto keleivių teisių programėlė

Saugios kelionės

 • Nuo 1992 m. iki 2010 m. žūčių Europos keliuose sumažėjo perpus (nuo 70 000 iki 31 000). 2010–2013 m. šis skaičius sumažėjo dar 17 %. Tai reiškia, kad ES juda reikiama linkme siekdama strateginio tikslo iki 2020 m. perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių.
 • Nesaugioms oro transporto bendrovėms uždrausta teikti paslaugas Europoje.
 • Nustatytos griežtesnės jūrų saugos taisyklės: griežčiau tikrinami laivai, skiriamos sankcijos už taršą dėl didelio aplaidumo, sparčiau atsisakoma viengubo korpuso tanklaivių ir pan.
 • ES nustato saugos bei saugumo standartus ir finansuoja tik tuos naujos infrastruktūros projektus, kurie tuos standartus atitinka.
 • Skatindama laikytis saugos ir saugumo standartų kitose pasaulio šalyse, ES bendradarbiauja su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (ICAO) ir Tarptautine jūrų organizacija (IMO).

Pažangu ir tvaru

ES remia mokslinius tyrimus ir inovacijas bei veiksmingą naujų ekologiškų transporto technologijų diegimą.

Pavyzdžiui, naujomis taisyklėmis reikalaujama, kad ES šalys skatintų diegti švarias technologijas (elektra ar vandeniliu varomų automobilių, dujomis varomų sunkvežimių, baržų, laivų) ir tuo tikslu įrengtų būtiniausią skaičių įkrovimo ir užpildymo stočių.

Infrastruktūra ir finansavimas

Nuo 2014 m. sausio mėn. vykdoma nauja ES transporto infrastruktūros politika – bus sukurta žemyną skersai ir išilgai susiesianti infrastruktūra. Šia politika siekiama užpildyti spragas tarp nacionalinių transporto tinklų, pašalinti kliūtis, kurios vis dar trukdo sklandžiai veikti bendrajai rinkai, ir išspręsti technines problemas, pavyzdžiui, kylančias dėl nesuderinamų geležinkelių eismo standartų.

Ši politika finansuojama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kuriai iki 2020 m. skirtas 26 mlrd. eurų biudžetas. Jai remti taip pat skirtas Komisijos trejų metų investicijų planas, pagal kurį iki 2017 m. turėtų būti pritraukta ne mažiau kaip 315 mlrd. viešųjų ir privačiųjų investuotojų lėšų.

Publication

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top