Europeiska Unionen

Handel

EU är världens största handelspart och står för 16,5 procent av den totala importen och exporten. Fri handel mellan medlemsländerna är en av EU:s grundprinciper, och EU arbetar också för att avreglera världshandeln.

Handel – ett internationellt system

Världshandeln följer regler som fastställs av Världshandelsorganisationen WTO och som ska bidra till att ländernas handelsavtal och skyldigheter är öppna och rättvisa.

EU:s handelspolitik bestäms enbart på EU-nivå. Kommissionen förhandlar fram avtal på EU:s vägnar inom WTO-reglerna och samarbetar nära med EU-länderna och Europaparlamentet för att det globala systemet ska fortsätta att fungera och kunna anpassas till nya förutsättningar.

Världens största handelspart

EU är världens största exportör av varor och tjänster, och den största importmarknaden för över 100 länder.

EU har också världens största inre marknad. Både europeiska och internationella konsumenter och investerare har glädje av ett förenklat system – i ett område där människor, varor, tjänster och pengar kan cirkulera fritt.

Rättvisa och tydliga spelregler

EU förhandlar fram avtal genom sitt internationella nätverk av handelsförbindelser och sina många partner – i första hand genom frihandelsavtal.

Dessa partnerskap kan skapa jobb och tillväxt i EU genom att öppna nya marknader med övriga världen. Marknaderna på andra sidan Atlanten innebär till exempel transaktioner för cirka 2 miljarder euro varje dag.

EU:s handelspolitik ska också bekämpa barn- och tvångsarbete, miljöförstöring och instabila priser. System som garanterar insyn och spårbarhet i leveranskedjan är ett exempel.

I världens fattigaste länder försöker EU:s handelspolitik kombinera handel med utveckling. Lägre tullar, stöd till små exportföretag och råd om bättre förvaltning är bara några sätt som handels- och utvecklingspolitiken kan samverka på för att de som har det sämst ställt ska gynnas av en handelsdriven tillväxt.

Publication

Manuskriptet uppdaterades i februari 2016

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top