Evropska unija

Trgovina

Evropska unija je z 16.5-odstotnim deležem svetovnega uvoza in izvoza največja svetovna trgovinska sila. Prosta trgovina med članicami je eno od temeljnih načel EU, zato si Unija prizadeva tudi za liberalizacijo svetovne trgovine.

Svetovni trgovinski sistem

Svetovna trgovina deluje po načelih, ki jih določa Svetovna trgovinska organizacija (STO) in ki zagotavljajo, da so trgovinski sporazumi in obveznosti med državami pregledni in pravični.

Trgovinska politika EU se določa samo na ravni EU. Evropska komisija se v imenu EU in v okviru pravil STO pogaja o trgovinskih sporazumih. Skupaj z državami članicami in Evropskim parlamentom si prizadeva ohraniti svetovni trgovinski sistem in ga prilagoditi spremembam v svetu.

Trgovinska velesila

EU je največja svetovna izvoznica industrijskih izdelkov in storitev ter največji uvozni trg za več kot 100 držav.

Je tudi največji enotni trg na svetu, ki s poenostavljenimi trgovinskimi pravili koristi evropskim in svetovnim potrošnikom in vlagateljem, saj zagotavlja prosti pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi.

Enaki in pregledni pogoji za vse

EU se o mednarodnih sporazumih pogaja v okviru svoje obsežne svetovne trgovinske mreže. Pri tem sodeluje s številnimi partnericami, zlasti v okviru sporazumov o prosti trgovini.

Partnerstva pripomorejo tudi k gospodarski rasti in novim delovnim mestom v Evropi, saj omogočajo odpiranje novih trgov v drugih delih sveta. Čezatlantski trgi tako denimo vsak dan ustvarijo promet v višini približno 2 milijardi evrov.

EU si s trgovinsko politiko prizadeva tudi odpraviti otroško in prisilno delo, zmanjšati okoljsko škodo in omejiti cenovno nestabilnost. To počne med drugim s programi za zagotavljanje preglednosti in sledljivosti v celotni dobavni verigi.

Pri trgovinskem sodelovanju z revnejšimi državami sveta EU trgovinsko politiko združuje z razvojno in tem partnericam denimo zagotavlja nižje trošarine, podporo za mala izvozna podjetja in svetovanje o izboljšanju upravljanja. Na ta način omogoča da tudi najpotrebnejši izkoristijo ves gospodarski potencial mednarodne trgovine.

Publication

Rokopis je bil posodobljen februarja 2016.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top