Európska únia

Obchod

Európska únia je najväčšou obchodnou veľmocou na svete – jej podiel na svetovom dovoze a vývoze predstavuje 16.5%. Voľný obchod medzi jej členmi je jedným zo základných stavebných kameňov Európskej únie, ktorá presadzuje aj liberalizáciu svetového obchodu.

Obchod ako globálny systém

Svetový obchod sa riadi pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré majú zabezpečiť, že obchodné dohody a záväzky medzi krajinami sú transparentné a spravodlivé.

Obchodná politika EÚ sa vykonáva výlučne na úrovni EÚ. Komisia rokuje o dohodách v mene EÚ v rámci pravidiel WTO. S cieľom udržať globálny systém a umožniť jeho prispôsobenie globálnym zmenám úzko spolupracuje s vládami členských štátov a Európskym parlamentom.

Svetový líder

EÚ je najväčším svetovým vývozcom tovaru a služieb. Zároveň je najväčším dovozným trhom pre viac ako 100 krajín.

Je aj najväčším jednotným trhom. Európski aj medzinárodní spotrebitelia a investori profitujú z mnohých výhod tejto oblasti voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

Vytvorenie spravodlivých a transparentných podmienok

EÚ sa pri rokovaniach o dohodách opiera o svoju celosvetovú sieť obchodných vzťahov. Spolupracuje s veľkým množstvom partnerov, a to najmä prostredníctvom dohôd o voľnom obchode.

Tieto partnerstvá majú za cieľ stimulovať rast a zamestnanosť v EÚ prostredníctvom otvorenia nových trhov. Napríklad objem obchodnej výmeny medzi USA a EÚ dosahuje každý deň približne 2 miliardy EUR.

Obchodná politika EÚ sa tiež zameriava na zníženie detskej a nútenej práce, ochranu životného prostredia a obmedzenie výkyvov cien. Systémy, ktoré zabezpečujú transparentnosť a vysledovateľnosť v dodávateľských reťazcoch, sú jedným z príkladov.

V prípade najchudobnejších krajín sveta sa EÚ zameriava na spojenie obchodu a rozvoja. Nižšie dovozné clá, podpora malých vývozných podnikov a poradenstvo v oblasti správy a riadenia sú len niektorými zo spôsobov, ktorými sa prostredníctvom spojenia obchodu a rozvojovej pomoci dá zabezpečiť, že aj tie najchudobnejšie krajiny budú profitovať z rastu založeného na obchode.

Publication

Aktualizácia rukopisu: február 2016

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top