Uniunea Europeană

Comerţ

Uniunea Europeană este cea mai mare putere comercială din lume, asigurând 16.5% din volumul importurilor şi exporturilor efectuate la nivel mondial. Liberul schimb între statele membre a fost unul dintre principiile care au stat la baza creării UE. Uniunea este hotărâtă să continue eforturile şi în direcţia liberalizării comerţului mondial.

Comerţul, un sistem mondial

Comerţul mondial se bazează pe regulile stabilite de Organizaţia Mondială a Comerţului pentru a garanta transparenţa şi echitatea acordurilor comerciale încheiate între ţări.

Politica comercială a UE se decide exclusiv de către instituţiile europene. Comisia negociază acorduri în numele UE respectând regulile OMS şi colaborează strâns cu statele membre şi cu Parlamentul European pentru a garanta funcţionarea sistemului mondial şi pentru a-i permite acestuia să se adapteze la schimbări.

Lider mondial în domeniul comerţului

UE este cel mai mare exportator de produse şi servicii la nivel mondial şi cea mai mare piaţă de import pentru peste 100 de ţări.

Uniunea Europeană este şi cea mai mare piaţă unică din lume. Consumatorii şi investitorii europeni şi internaţionali beneficiază de numeroasele avantaje oferite de un sistem simplificat, într-un domeniu în care persoanele, bunurile, serviciile şi banii circulă liber.

Condiţii echitabile pentru toţi

UE negociază acorduri prin reţeaua sa mondială de relaţii comerciale şi colaborează cu numeroşi parteneri, mai ales prin intermediul acordurilor de liber schimb.

Aceste parteneriate sunt menite să favorizeze creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Europa, deschizând noi pieţe cu restul lumii. De exemplu, pe pieţele transatlantice se derulează zilnic tranzacţii în valoare de aproape 2 miliarde de euro.

Politica comercială a UE îşi propune să reducă exploatarea copiilor şi munca forţată, acţiunea de distrugere a mediului şi volatilitatea preţurilor. Un exemplu în acest sens îl constituie sistemele care garantează transparenţa şi trasabilitatea în lanţul alimentar.

Pentru ţările mai sărace ale lumii, politica comercială a UE încearcă să combine comerţul cu dezvoltarea. Aplicarea unor taxe mai reduse, sprijinirea firmelor mici de export şi consultanţa cu privire la ameliorarea guvernanţei sunt câteva din modalităţile prin care comerţul şi dezvoltarea pot merge mână în mână pentru a le oferi avantajele creşterii generate de comerţ celor care au cea mai mare nevoie de ele.

Publication

Manuscris actualizat în februarie 2016

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top