Unia Europejska

Handel

Unia Europejska jest największym partnerem wymiany handlowej na świecie – jej udział w światowym eksporcie i imporcie wynosi 16.5 proc. Wolny handel między krajami UE to jedna z zasad, które legły u podstaw UE. Dlatego też Unia działa na rzecz liberalizacji handlu światowego.

Handel – globalny system

Handel światowy regulują zasady ustanowione przez Światową Organizację Handlu, która pomaga zapewnić równy i sprawiedliwy charakter umów i zobowiązań handlowych zawieranych między krajami.

Polityka handlowa UE prowadzona jest wyłącznie na poziomie UE. Komisja negocjuje w imieniu UE porozumienia oparte na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i ściśle współpracuje z rządami krajowymi i Parlamentem Europejskim na rzecz utrzymania globalnego systemu i dostosowania go do zmian zachodzących na świecie.

Potęga handlowa świata

UE jest największym na świecie eksporterem towarów i usług i oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów.

Poza tym jest największym światowym obszarem jednolitego rynku. Konsumenci i inwestorzy z Europy i innych krajów odnoszą wiele korzyści z uproszczonego systemu funkcjonującego na obszarze, na którym możliwy jest swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.

Tworzenie sprawiedliwych i równych reguł gry

UE negocjuje umowy za pośrednictwem swojej sieci stosunków handlowych obejmującej cały świat. Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.

Te partnerskie stosunki mają stymulować wzrost gospodarczy i zatrudnienie z korzyścią dla Europejczyków dzięki otwarciu nowych rynków w innych częściach naszego globu. Na przykład wartość transakcji przeprowadzanych każdego dnia na rynkach transatlantyckich wynosi ok. 2 mld euro.

Celem polityki handlowej UE jest także ograniczenie pracy dzieci i pracy przymusowej, degradacji środowiska naturalnego, a także potencjalnej zmienności cenowej. Jednym z przykładów działań w tym zakresie są np. systemy zapewniające przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchu dostaw.

Z myślą o najuboższych krajach świata polityka handlowa UE stara się łączyć handel z rozwojem. Stosowanie niższych stawek celnych, wspieranie małych przedsiębiorstw eksportujących i doradzanie w zakresie jak najlepszego sprawowania rządów to tylko kilka sposobów prowadzenia działalności handlowej i rozwojowej tak, by szły ze sobą w parze i zapewniały osiąganie upragnionych korzyści ze wzrostu opartego na handlu.

Publication

Tekst zaktualizowano w lutym 2016 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top