Europese Unie

Handel

De Europese Unie is het grootste handelsblok ter wereld, met 16.5% van de wereldwijde import en export. Vrije handel tussen de lidstaten is een van de basisbeginselen van de EU, en zij wil ook de wereldhandel liberaliseren.

Handel is een wereldwijd systeem

De wereldhandel is gebaseerd op regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die voor open en eerlijke internationale handelsakkoorden en -verplichtingen zorgen.

Het EU-handelsbeleid wordt uitsluitend op EU-niveau gemaakt. De Commissie onderhandelt namens de EU over overeenkomsten binnen de WTO-regels en werkt nauw samen met nationale regeringen en met het Europees Parlement. Zo kan ze het wereldwijde handelssysteem in stand houden en het aan veranderingen aanpassen.

Handel drijven als een wereldleider

De EU is 's werelds grootste exporteur van producten en diensten, en ook de grootste importeur: de EU importeert uit meer dan 100 landen.

De EU is ook de grootste gemeenschappelijke markt van de wereld. Europese en internationale consumenten profiteren van de vele voordelen van deze markt waarin mensen, goederen, diensten en geld zich vrij kunnen verplaatsen.

Een gelijk en eerlijk speelveld

Via haar wereldwijde handelsnetwerk onderhandelt de EU over handelsovereenkomsten. Ze heeft dergelijke overeenkomsten met veel verschillende partners, voornamelijk op basis van vrije handelsakkoorden.

Deze partnerschappen creëren groei en banen voor Europeanen door nieuwe markten te openen. Trans-Atlantische markten zijn bijvoorbeeld elke dag goed voor ongeveer 2 miljard euro aan transacties.

Het EU-handelsbeleid probeert ook kinderarbeid, gedwongen arbeid, milieuschade en prijsschommelingen te verminderen. Dit doet ze bijvoorbeeld door te zorgen voor transparantie en traceerbaarheid in bevoorradingsketens.

Voor de armste landen in de wereld probeert het EU-handelsbeleid handel en ontwikkeling te combineren. Dit kan bijvoorbeeld door lagere heffingen toe te staan, kleine exportbedrijven te stimuleren en advies te geven over beter bestuur.

Publication

Manuscript bijgewerkt in februari 2016

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top