Unjoni Ewrope

Kummerċ

L-UE hija l-akbar kummerċjant fid-dinja, responsabbli għal 16.5% tal-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet globali. Il-kummerċ ħieles fost il-membri tagħha kien wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-UE, u hi impenjata tilliberalizza l-kummerċ dinji wkoll.

Il-kummerċ - sistema dinjija

Il-kummerċ dinji huwa msejjes fuq ir-regoli stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ li tgħin biex jiġi żgurat li l-ftehimiet kummerċjali u l-obbligi bejn il-pajjiżi huma miftuħin u ġusti.

Il-politika kummerċjali tal-UE hija magħmula esklussivament fil-livell tal-UE. Il-Kummissjoni tinnegozja ftehimiet f'isem l-UE fi ħdan ir-regoli tad-WTO u taħdem mill-qrib mal-gvernijiet nazzjonali u l-Parlament Ewropew biex tinżamm sistema dinjija u biex tkun tista' tadattaha għall-bidliet madwar id-dinja.

Kummerċ dinji

L-UE hija l-akbar esportatur dinji ta’ servizzi u prodotti manufatturati, u hi l-akbar suq tal-importazzjoni għal aktar minn 100 pajjiż.

Hija wkoll l-akbar żona dinijia b'suq intern. Il-konsumaturi u l-investituri Ewropej u internazzjonali igawdu minn ħafna benefiċċji ta’ sistema simplifikata - f’żona fejn in-nies, il-prodotti, is-servizzi u l-flus jistgħu jiċċaqalqu b'mod ħieles.

Il-bini ta’ kundizzjonijiet ġusti u miftuħa

L-UE tinnegozja ftehimiet permezz tan-netwerk tagħha madwar id-dinja tar-relazzjonijiet kummerċjali. Hija tikkoopera ma’ firxa wiesgħa ta’ msieħba, l-aktar permezz tal-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles.

Dawn is-sħubijiet ifittxu li joħolqu tkabbir ekonomiku u impjiegi għall-Ewropej billi jiftħu swieq ġodda mal-bqija tad-dinja. Is-swieq transatlantiċi, pereżempju, jirrappreżentaw tranżazzjonijiet li jiswew madwar 2 biljun ewro kuljum.

Il-politika kummerċjali tal-UE timmira wkoll biex tnaqqas ix-xogħol furzat u x-xogħol li jsir mit-tfal, il-qerda tal-ambjent u l-volatilità tal-prezzijiet. Skemi li jiżguraw it-trasparenza u t-traċċabbiltà fil-ktajjen tal-provvista huma eżempju wieħed ta’ dan.

Għall-ifqar pajjiżi tad-dinja, il-politika kummerċjali tal-UE għandha l-għan li tgħaqqad il-kummerċ u l-iżvilupp. Permezz ta' dazji aktar baxxi, appoġġ lin-negozji ż-żgħar tal-esportazzjoni, u l-għoti ta’ pariri dwar titjib fil-governanza huma biss wħud mill-modi kif il-kummerċ u l-iżvilupp jistgħu jaħdmu id f’id biex jiżguraw li dawk l-aktar fil-bżonn igawdu mill-benefiċċji tat-tkabbir ibbażat fuq il-kummerċ.

Publication

Manuskritt aġġornat f'Frar 2016

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top