Europos Sąjunga

Prekyba

Europos Sąjunga yra pasaulio prekybos lyderė. Jos importas ir eksportas sudaro 16.5% pasaulinės apimties. Laisva jos valstybių narių tarpusavio prekyba buvo vienas iš pamatinių ES principų, prekybos liberalizavimo ji taip pat pasiryžusi siekti visame pasaulyje.

Prekyba – pasaulinė sistema

Pasaulio prekyba grindžiama Pasaulio prekybos organizacijos nustatytomis taisyklėmis, kurios padeda užtikrinti, kad šalių tarpusavio prekybos susitarimai ir įsipareigojimai būtų atviri ir sąžiningi.

ES prekybos politika formuojama tik ES lygmeniu. Komisija derasi dėl susitarimų ES vardu, laikydamasi PPO taisyklių ir glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių vyriausybėmis bei Europos Parlamentu, kad palaikytų visuotinę sistemą ir padėtų jai prisitaikyti prie pasaulinių pokyčių.

Pasaulinės prekybos lyderė

ES yra stambiausia pasaulyje pramonės gaminių ir paslaugų eksportuotoja ir didžiausia importo iš daugiau kaip 100 šalių rinka.

Europos Sąjungoje taip pat veikia didžiausia pasaulyje bendroji rinka. Ir Europos, ir tarptautiniai vartotojai bei investuotojai erdvėje, kurioje žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas gali judėti laisvai, naudojasi daugeliu supaprastintos sistemos privalumų.

Kuriama sąžininga ir atvira veiklos aplinka

Derybose dėl susitarimų ES naudojasi savo prekybos ryšių tinklu visame pasaulyje. Ji bendradarbiauja su daugybe įvairiausių partnerių, dažniausiai pagal laisvosios prekybos susitarimus.

Šiais partnerystės ryšiais Europoje siekiama užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, su kitomis pasaulio šalimis atveriant naujas rinkas. Pavyzdžiui, transatlantinių rinkų sandorių vertė sudaro apie 2 mlrd. eurų per dieną.

ES prekybos politika taip pat siekiama sumažinti vaikų ir priverstinį darbą, aplinkos niokojimą ir kainų nepastovumą. Vienas iš šios veiklos pavyzdžių – skaidrumo ir atsekamumo užtikrinimo mechanizmai.

Palaikant ryšius su neturtingiausiomis pasaulio šalims, ES prekybos politika siekiama suderinti prekybą ir vystymąsi. Be daugelio kitų būdų, kuriais prekyba ir vystymas kartu padeda užtikrinti, kad neturtingiausioms šalims būtų naudingas prekybos skatinamas ekonomikos augimas, yra mažesni muitai, parama mažosioms eksporto įmonėms, konsultacijos, kaip pagerinti valdymą.

Publication

Leidinys atnaujintas 2016 m. vasario mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top