Europska unija

Trgovina

Udio od 16,5 % u ukupnom svjetskom uvozu i izvozu čini EU najvećim svjetskim trgovcem. Slobodna trgovina među državama članicama jedno je od temeljnih načela EU-a, stoga se EU zalaže i za liberalizaciju svjetske trgovine.

Trgovina – globalni sustav

Svjetska trgovina temelji se na pravilima koja je utvrdila Svjetska trgovinska organizacija i kojima se pomaže osigurati otvorene i poštene trgovinske sporazume i obveze među zemljama.

Trgovinska politika EU-a stvara se samo na razini Europske unije. Komisija u ime EU-a i poštujući pravila WTO-a pregovara o sporazumima te blisko surađuje s nacionalnim vladama i Europskim parlamentom u cilju održavanja globalnog sustava i omogućivanja prilagodbe svjetskim promjenama.

Svjetski predvodnik u trgovini

EU je najveći svjetski izvoznik industrijske robe i usluga te najveće uvozno tržište za više od 100 zemalja.

EU je ujedno i najveće jedinstveno tržište na svijetu. Europski i međunarodni potrošači i ulagači uživaju mnoge prednosti pojednostavnjenog sustava na području slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i novca.

Uspostava poštenih i otvorenih tržišnih pravila

EU koristi svoju svjetsku mrežu trgovinskih odnosa kako bi sklapao sporazume. Te odnose ima s nizom poslovnih partnera, uglavnom putem sporazuma o slobodnoj trgovini.

Tim se partnerstvima nastoji potaknuti rast i otvoriti nova radna mjesta za europske građane stvarajući nova tržišta s inozemnim partnerima. Primjerice, na transatlantskim tržištima svakodnevno se odvijaju transakcije u iznosu od oko 2 milijarde EUR.

Osim toga trgovinskom politikom EU-a nastoji se smanjiti dječji i prisilni rad, uništenje okoliša i nepostojanost cijena. Jedan su primjer sustavi kojima se osigurava transparentnost i sljedivost u lancima nabave.

U okviru trgovinske politike EU-a nastoji se zajedničkim djelovanjem trgovine i razvoja pomoći najsiromašnijim zemljama svijeta. Snižavanje carina, podupiranje malih izvoznih poduzeća te savjetovanje o poboljšanju upravljanja samo su neki od načina kako se zajedničkim djelovanjem trgovine i razvoja može najsiromašnijima osigurati korist od rasta temeljenog na trgovini.

Publication

Tekst je ažuriran u veljači 2016.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top