an tAontas Eorpach

Trádáil

Is é an AE an trádálaí is mó ar domhan, é i mbun 16.5% d'allmhairí agus d'onnmhairí an domhain. Bhí an tsaorthrádáil idir a Bhallstáit ar cheann de bhunphrionsabail an AE, agus tá sé tiomanta don trádáil dhomhanda a léirscaoileadh chomh maith.

Trádáil - córas domhanda

Tá an trádáil dhomhanda bunaithe ar rialacha atá leagtha amach ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála lena chinntiú go bhfuil comhaontuithe agus oibleagáidí trádálá idir tíortha oscailte agus cothrom.

Is faoin AE amháin atá sé beartas trádála an AE a shocrú. Caibidlíonn an Coimisiún comhaontuithe thar ceann an AE laistigh de rialacha an EDT agus oibríonn sé i ndlúthchomhar le rialtais náisiúnta agus le Parlaimint na hEorpa chun an córas domhanda a chothabháil agus a chumasú le hoiriúnú d'athruithe ar fud an domhain.

Trádáil a dhéanamh mar cheannaire domhanda

Is é an AE an t-onnmhaireoir is mó ar domhan ó thaobh earraí monaraithe agus seirbhísí de, agus is é an margadh allmhairithe is mó do bhreis is 100 tír.

Is é an margadh aonair is mó ar domhan chomh maith. Is iomaí leas a bhaineann tomhaltóirí Eorpacha agus idirnáisiúnta araon as an gcóras simplithe - i limistéar inar féidir le daoine, earraí, seirbhísí agus airgead gluaiseacht faoi shaoirse.

Cothrom iomaíochta a chruthú

Caibidlíonn an AE comhaontuithe trína líonra domhanda caidrimh trádála. Bíonn sé i rannpháirtíocht le réimse mór chomhpháirtithe, den chuid is mó trí chomhaontuithe saorthrádála.

Trí na comhpháirtithe sin féachtar le fás agus poist a chruthú d'Eorpaigh trí mhargaí nua a oscailt leis an gcuid eile den domhan. Is ionann margaí trasatlantacha, mar shampla, agus idirbhearta ar luach 2 bhilliún euro in aghaidh an lae.

Le beartas trádála an AE féachtar chomh maith le hobair éigeantais agus fostú páistí, scriosadh an chomhshaoil agus luaineacht praghsanna a laghdú. Sampla amháin iad scéiméanna lena gcinntítear trédhearcacht agus inrianaitheacht sa slabhra soláthair.

I gcás na dtíortha is boichte ar domhan, féachann beartas trádála an AE le trádáil agus forbairt a chomhcheangal Ar na bealaí inar féidir le trádáil agus forbairt feidhmiú as láimh a chéile lena chinntiú go dtairbheoidh na daoine is díothaí ó fhás bunaithe ar thrádáil, is féidir dleachtanna níos ísle a cheadú, tacú le gnólachtaí onnmhairiúcháin bheaga, agus comhairle a thabhairt faoi fheabhsuithe ar rialachas.

Publication

Arna thabhairt cothrom le dáta i mí Feabhra 2016

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top