Euroopan Unioni

Kauppa

Euroopan unioni on maailman suurin kaupankävijä – sen osuus maailman tuonnista ja viennistä on 16.5 prosenttia. Kaupankäynnin vapauttaminen oli yksi keskeisistä tavoitteista EU:ta perustettaessa, ja EU ajaa myös maailmankaupan vapauttamista.

Kansainvälinen kauppajärjestelmä

Maailmankaupan perustana ovat Maailman kauppajärjestön (WTO) säännöt, joilla varmistetaan, että kauppasopimukset ja kauppakumppanien keskinäiset velvollisuudet ovat avoimia ja reiluja.

EU:n kauppapolitiikasta päätetään yksinomaan EU:n tasolla. Komissio neuvottelee kauppasopimuksia EU:n puolesta WTO:n sääntöjen mukaisesti. Tässä tehtävässä se toimii läheisessä yhteistyössä jäsenmaiden hallitusten ja Euroopan parlamentin kanssa tavoitteenaan maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän vakaus ja EU:n pysyminen maailmankaupan kehityksen tahdissa.

EU – maailmankaupan mahtitekijä

EU on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä, ja se muodostaa suurimman tuontimarkkina-alueen yli sadalle maalle.

EU on myös maailman suurin sisämarkkina-alue. Niin eurooppalaisille kuin muunkin maailman kuluttajille ja sijoittajille koituu monenlaisia hyötyjä yksinkertaistetusta järjestelmästä sisämarkkinoilla, joilla ihmiset, tavarat, palvelut ja raha voivat liikkua vapaasti.

Tasapuoliset kilpailuedellytykset

EU neuvottelee kauppasopimuksia maailmanlaajuisessa kauppasuhteiden verkostossaan. Sillä on suuri määrä erilaisia kumppaneita, joiden kanssa se tekee yhteistyötä pääasiassa vapaakauppasopimusten puitteissa.

Näiden yhteistyökumppanuuksien tavoitteena on luoda kasvua ja työpaikkoja eurooppalaisille, kun maailmankaupassa avautuu uusia markkinoita. Esimerkiksi transatlanttisilla markkinoilla tehdään joka päivä kauppaa noin 2 miljardin euron arvosta.

EU:n kauppapolitiikan tavoitteena on myös torjua lapsi- ja pakkotyövoiman käyttöä ja ympäristöhaittoja ja vähentää hintojen epävakautta. Tällaisista toimista ovat esimerkkinä järjestelmät, joilla pyritään varmistamaan toimitusketjujen avoimuus ja jäljitettävyys.

Maailman köyhimpien maiden osalta EU:n kauppapolitiikassa pyritään yhdistämään kauppa ja kehitysyhteistyö. Alhaisemmat tullit sekä tuki pienille vientiyrityksille ja hallinnon parantamiselle ovat esimerkkejä keinoista, joilla kauppa ja kehitysyhteistyö voidaan yhdistää niin, että kaikkein suurimmassa tarpeessa olevat voivat hyötyä kauppavetoisesta kasvusta.

Publication

Sisältö päivitetty helmikuussa 2016

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top