Europæiske Union

Handel

EU er verdens største handelspartner og tegner sig for 16.5% af verdens import og eksport. Fri handel mellem EU's medlemmer var ét af de grundlæggende principper, og EU går ligeledes ind for liberalisering af verdenshandelen.

Handel - et globalt system

Verdenshandel er baseret på regler fastlagt af Verdenshandelsorganisationen, som hjælper med at sikre, at handelsaftaler og forpligtelser mellem lande er åbne og rimelige.

EU's handelspolitik fastlægges udelukkende på EU-niveau. Kommissionen forhandler aftaler på vegne af EU inden for WTO's rammer og arbejder tæt sammen med medlemslandene og Europa-Parlamentet om at bevare det globale system og tilpasse det til ændringer i verden.

Verdens førende inden for handel

EU er verdens største eksportør af forarbejdede varer og tjenesteydelser og det største importmarked for over 100 lande.

Det er også verdens største fællesmarkedsområde. Både europæiske og internationale forbrugere og investorer har fordel af et forenklet system – inden for et område, hvor personer, varer, tjenesteydelser og penge kan bevæge sig frit.

Fair og lige vilkår

EU forhandler aftaler gennem sit verdensomspændende netværk af handelsforbindelser. Det samarbejder med en lang række partnere, oftest gennem frihandelsaftaler.

Disse partnerskaber skal skabe vækst og beskæftigelse for europæerne ved at åbne nye markeder med resten af verden. For eksempel repræsenterer de transatlantiske markeder transaktioner på omkring to milliarder euro hver dag.

EU's handelspolitik skal også mindske børnearbejde og tvangsarbejde, miljøødelæggelser og prisustabilitet. Ét eksempel er ordninger, der sikrer åbenhed og sporbarhed i forsyningskæden.

I verdens fattigste lande forsøger EU's handelspolitik at kombinere handel og udvikling. Anvendelse af lavere afgifter, tildeling af støtte til små eksportvirksomheder og rådgivning om forbedringer i forvaltningen er blot nogle af de måder, handel og udvikling kan gå hånd i hånd på, og sikre, at de, der har størst behov for det, får gavn af den handelsbaserede vækst.

Publication

Manuskript ajourført i februar 2016

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top