Evropská unie

Obchod

S 16.5% podílem na světovém dovozu a vývozu je Evropská unie největší obchodní velmocí na světě. Volný obchod mezi jejími členy je jedním ze základních stavebních kamenů, na nichž Unie stojí. EU rovněž prosazuje liberalizaci světového obchodu.

Obchod jako globální systém

Světový obchod se řídí pravidly Světové obchodní organizace (WTO), která pomáhají zabezpečit, aby obchodní dohody mezi zeměmi a s nimi související povinnosti byly transparentní a spravedlivé.

Obchodní politika Unie je prováděna výhradně na úrovni EU. Evropská komise vyjednává dohody jménem EU a v mezích pravidel WTO. Úzce při tom spolupracuje s vládami členských států a Evropským parlamentem s cílem udržovat globální systém v chodu a umožnit jeho přizpůsobování se změnám.

Světová obchodní velmoc

Evropská unie je největším světovým vývozcem výrobků a služeb. Zároveň je nejdůležitějším dovozním trhem pro více než 100 států.

Její vnitřní trh je největším jednotným trhem na světě. Evropští i světoví spotřebitelé a investoři požívají řadu výhod ze zjednodušeného systému, který nabízí prostor, v němž se mohou lidé, zboží, služby a kapitál volně pohybovat.

Vytvoření spravedlivých a transparentních podmínek

Unie se při vyjednávání dohod opírá o svou celosvětovou síť obchodních vztahů, které navazuje s ohromným množstvím partnerů, především prostřednictvím dohod o volném obchodu.

Cílem těchto partnerství je hledat nové tržní příležitosti po celém světě, a generovat tak hospodářský růst a vytvářet pro evropské občany nová pracovní místa. Například transatlantické trhy představují transakce odpovídají hodnotě kolem 2 miliard eur denně.

Neméně důležitým prvkem obchodní politiky EU je snaha potlačovat dětskou a nucenou práci, prosazovat ochranu životního prostředí a posilovat stabilitu cen. Jedním z příkladů jsou mechanismy, které zajišťují transparentnost a dohledatelnost v dodavatelských řetězcích.

Ve vztahu k nejchudším zemím světa se obchodní politika Unie snaží spojit obchod s rozvojem. Nižší dovozní cla, podpora malých vývozních podniků a poradenství v oblasti správy a řízení jsou pouze některé ze způsobů, jak zajistit, aby i ti nejchudší získali výhody z růstu založeného na obchodě.

Publication

Rukopis byl aktualizován v únoru 2016

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top