Uniunea Europeană

Sportul în UE

Sportul și activitatea fizică fac parte din viața a milioane de europeni și reprezintă un element-cheie al noului program Erasmus+ al UE, care promovează cooperarea, dialogul și participarea.

Spirit de echipă, solidaritate, fair-play

Sportul este important deoarece:

 • promovează bunăstarea fizică și psihică
 • este educativ și promovează valori sociale esențiale 
 • îi apropie pe oameni 
 • este un sector economic mare, în creștere rapidă
 • sprijină creșterea și crearea de locuri de muncă.

Totuși, diverse probleme, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, necesită o atenție deosebită.

UE sprijină cooperarea între responsabilii politici și dialogul cu organizațiile sportive, pentru a promova valorile pozitive asociate sportului și pentru a căuta soluții la provocările existente. 

Sportul în programul Erasmus+

Programul Erasmus+ (2014-2020) se axează pe sportul de masă. El poate cofinanța inițiative, contribuind la dezvoltarea, promovarea și punerea în aplicare a unor idei și practici inovatoare la nivelul UE și la nivel național, regional și local.

"Erasmus+ Sport" va contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a sportului, stimulând cooperarea între organizațiile sportive, autoritățile publice și alte părți interesate. Programul vizează următoarele domenii:

Activitatea fizică pentru menținerea sănătății

UE promovează activitatea fizică prin schimbul și promovarea de bune practici între țările UE și părțile interesate. Orientările UE privind activitatea fizică (2008) arată cum pot contribui politicile naționale transsectoriale la îndeplinirea acestui obiectiv. Recomandarea din 2013 a Consiliului privind activitatea fizică pentru menținerea sănătății:

 • va încuraja elaborarea de politici mai eficiente în acest domeniu
 • va permite monitorizarea evoluțiilor și tendințelor în materie de politici și niveluri de activitate fizică.

Politica UE privind sănătatea promovează, de asemenea, activitatea fizică. Platforma UE privind alimentația, activitatea fizică și sănătatea oferă un forum pentru abordarea unor tendințe nesănătoase.

Combaterea dopajului

Dopajul este o dovadă a lipsei de fair-play. Îi descurajează pe oameni să facă sport sau să urmărească competițiile sportive și, în plus, pune sănătatea în pericol. UE luptă împotriva dopajului alături de

Înainte de a se reuni în cadrul forurilor internaționale, țările din UE se întâlnesc periodic pentru a discuta, la nivel european, aspecte legate de combaterea dopajului. Ele cooperează pe probleme care țin de drepturile sportivilor, dopajul în sporturi recreative și prevenirea acestui fenomen. "Erasmus+ Sport" finanțează proiecte de prevenire. Organizațiile patronale și sindicatele utilizează dialogul social la nivel european pentru a aborda diverse subiecte, inclusiv măsurile de combatere a dopajului. 

Incluziune socială, integrare și șanse egale

Sportul poate elimina clivajele sociale. El pune în valoare abilitățile persoanelor cu handicap și contribuie la emanciparea femeilor și a fetelor, oferindu-le posibilitatea de a dobândi competențe de leadership. Țările UE care solicită subvenții din Fondul social european și Fondul european pentru dezvoltare regională sunt încurajate să includă proiecte care promovează incluziunea socială prin intermediul sportului. Mai multe proiecte transnaționale și evenimente internaționale au beneficiat de finanțare.

Combaterea rasismului și a violenței la evenimentele sportive

UE încurajează serviciile de poliție și autoritățile sportive să difuzeze informații referitoare la suporterii care prezintă un risc potențial și să sprijine inițiativele de prevenire. Comisia a sprijinit lansarea rețelei Fotbalul împotriva rasismului în Europa (FARE) și mai multe proiecte conexe.

Buna guvernanță în sport

UE respectă autonomia organizațiilor sportive dar, în același timp, promovează respectarea următoarelor principii:

 • democrație
 • transparență
 • responsabilizarea în luarea deciziilor
 • promovarea incluziunii în reprezentarea părților interesate.

Comisia încurajează angajatorii, sportivii și lucrătorii din domeniul sportului să definească relațiile de muncă prin intermediul dialogului social european. Există comitete de dialog social pentru fotbalul profesionist și pentru activități de agrement.

Cariere duble pentru sportivi

UE pledează pentru educarea și formarea profesională a tinerilor sportivi talentați în paralel cu antrenamentele sportive intensive, pentru a-i pregăti pentru o carieră dublă. Orientările UE privind carierele duble ale sportivilor (2012) arată cum pot promova politicile naționale și europene acest obiectiv. Mai multe proiecte au beneficiat de sprijin din partea UE.

Back to top