Unjoni Ewrope

L-Isport fl-UE

L-isport u l-eżerċizzju fiżiku huma parti integrali tal-ħajja ta' miljuni ta' Ewropej u fattur ewlieni tal-programm il-ġdid tal-UE Erasmus+, li jippromwovi il-kooperazzjoni, id-djalogu u l-parteċipazzjoni.

Spirtu ta' tim, solidarjetà u kompetizzjoni ġusta

L-isport huwa importanti għax

 • jippromwovi l-benessri fiżiku u mentali
 • hu edukattiv u jippromwovi l-valuri soċjali ewlenin 
 • jgħaqqad il-komunitajiet flimkien 
 • hu settur ekonomiku kbir u li qed jikber b'rata mgħaġġla
 • jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-impjiegi.

Madankollu, il-problemi bħad-doping, ix-xiri tal-logħob u l-vjolenza jeħtieġu l-attenzjoni.

L-UE tappoġġja l-kooperazzjoni bejn dawk li jfasslu l-politika u d-djalogu mal-organizzazzjonijiet sportivi, u b'hekk tippromwovi l-valuri pożittivi assoċjati mal-isport u l-indirizzar tal-isfidi. 

L-isport f'Erasmus+

Erasmus+ (2014-2020) jiffoka fuq l-isport fil-livell lokali. Jista' jikkofinanzja inizjattivi u b'hekk jgħin biex ikunu żviluppati, kondiviżi u implimentati ideat u prattiki innovattivi mal-UE kollha, fil-livell nazzjonali u fil-livell reġjonali u lokali.

Erasmus+ Sport se jgħin fl-iżvilupp ta' dimensjoni Ewropea tal-isport, u jagħti spinta lill-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sportivi, l-awtoritajiet pubbliċi u partijiet oħra. Huwa jiffoka fuq l-oqsma li ġejjin.

L-eżerċizzju fiżiku għas-saħħa

L-UE tippromwovi l-eżerċizzju fiżiku permezz tal-iskambju u l-promozzjoni ta' prattiki tajbin bejn il-pajjiżi tal-UE u ma' partijiet interessati. Il-Linji gwida tal-Attività Fiżika tal-UE (2008) urew kif politiki nazzjonali trasversali jistgħu jinkoraġġixxu dan. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2013 dwar l-attività fiżika li ttejjeb is-saħħa fis-setturi kollha ser

 • tinkoraġġixxi politiki iktar effettivi f'dan il-qasam
 • tgħin fil-monitoraġġ tal-progress u x-xejriet fil-livelli u l-politiki tal-eżerċizzju fiżiku.

Il-politika tas-saħħa tal-UE tippromwovi wkoll l-eżerċizzju fiżiku. Il-pjattaforma tal-UE għall-azzjoni dwar id-dieta, l-attività fiżika u s-saħħa tipprovdi forum biex jiġu indirizzati xejriet ħżiena.

Azzjoni kontra d-doping

Id-doping mhux ġust. Jiskoraġġixxi lill-persuni milli jilagħbu jew isegwu l-isport, u hu ta' periklu għas-saħħa. L-UE tiġġieled id-doping flimkien ma'

Il-pajjiżi tal-UE regolarment jiddiskutu kwistjonijiet ta' kontra d-doping fil-livell tal-UE qabel ma jiltaqgħu f'fora aktar internazzjonali. Huma jikkooperaw fi ħdan l-UE dwar id-drittijiet tal-atleti, id-doping fi sports rikreattiv u l-prevenzjoni tad-doping. Erasmus+ Sport jiffinanzja l-proġetti għall-prevenzjoni. L-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u t-trejdjunjins jużaw id-djalogu soċjali tal-UE biex jittrattaw kwistjonijiet, inkluża l-ġlieda kontra d-doping. 

Inklużjoni soċjali, integrazzjoni u opportunitajiet indaqs

L-isport jista' jnaqqas id-distakki soċjali. Iservi ta' vetrina għall-ħiliet tan-nies li jgħixu b'diżabilitajiet u jagħti s-setgħa lin-nisa u l-bniet filwaqt li jipprovdi opportunitajiet biex jiżviluppaw ħiliet tat-tmexxija. Il-pajjiżi tal-UE li japplikaw għall-għotjiet mill-Fond Soċjali Ewropew u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali huma mħeġġa jinkludu proġetti li jippromwovu l-inklużjoni soċjali permezz tal-isport. Il-proġetti transnazzjonali u l-avvenimenti internazzjonali bbenefikaw mill-finanzjament.

Il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-vjolenza fl-avvenimenti sportivi

L-UE tħeġġeġ lis-servizzi tal-pulizija u lill-awtoritajiet tal-isport biex jaqsmu l-informazzjoni dwar il-partitarji li jippreżentaw riskju u biex jappoġġjaw l-inizjattivi ta' prevenzjoni. Il-Kummissjoni tappoġġja t-tnedija tan-netwerk Futbol kontra r-Razziżmu fl-Ewropa (FARE) u diversi proġetti relatati.

Governanza tajba fl-isport

Filwaqt li l-UE tirrispetta l-awtonomija tal-organizzazzjonijiet sportivi, hija tippromwovi l-konformità mal-prinċipji li ġejjin:

 • id-demokrazija
 • it-trasparenza
 • ir-responsabbiltà fit-teħid tad-deċiżjonijiet
 • l-inklużjoni fir-rappreżentanza tal-partijiet interessati.

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-impjegaturi, lill-atleti u lill-ħaddiema fl-isport biex ir-relazzjonijiet tax-xogħol jissawru permezz ta' djalogu soċjali Ewropew. Hemm kumitati ta' djalogu soċjali għall-futbol professjonali u għal rikreazzjoni attiva.

Karrieri doppji għall-atleti

L-UE tirrakkomanda li jingħataw edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali jew professjonali lil żgħażagħ li għandhom talent fl-isport b'mod parallel mat-taħriġ sportiv intensiv, sabiex jitħejjew għal karrieri doppji. Il-Linji gwida għal Karrieri Doppji għall-Atleti (2012) juru kif politiki nazzjonali u tal-UE jistgħu jippromwovu dan. Hemm diversi proġetti li bbenefikaw mill-appoġġ tal-UE.

Back to top