Európai Unió

Sport az Európai Unióban

Sport az Európai Unióban

Az európaiak milliói sportolnak vagy végeznek testmozgással járó szabadidős tevékenységet – voltaképpen ez az európai életforma alapvető részét képezi. A sport az EU új programjának, az együttműködést, a párbeszédet és a részvételt előmozdító Erasmus+ programnak is kulcsfontosságú eleme.

Csapatszellem, összetartás, sportszerűség

A sport rendkívül fontos, mert:

 • elősegíti, hogy fizikai és szellemi jóllétben éljünk,
 • nevelési eszköz, egyúttal pedig fontos társadalmi értékeket közvetít, 
 • közelebb hozza egymáshoz a közösségeket, 
 • méretes és dinamikusan növekvő gazdasági ágazat,
 • hozzájárul a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.

Ugyanakkor az is figyelmet érdemlő tény, hogy számos probléma jelentkezik a sport területén. Példaként említhető a doppingolás, az erőszak és a "bundázás", vagyis a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása.

Az EU támogatja a szakpolitikai döntéshozók és a sportszervezetek közötti együttműködést és párbeszédet. Célja ezzel elősegíteni, hogy érvényre jussanak a sportban rejlő pozitív értékek, és sikerüljön megoldást találni a sport terén jelentkező kihívásokra. 

Sport az Erasmus+ programban

Az Erasmus+ program (2014–2020) nagy hangsúlyt fektet a tömegsportra. Társfinanszírozást nyújt a közösségi sportkezdeményezésekhez, és támogatja az újító ötletek és megoldások uniós, tagállami, regionális, illetve helyi szinten történő kidolgozását, megosztását és végrehajtását.

Az Erasmus+ sporttal foglalkozó alprogramja hozzá fog járulni a sport európai dimenziójának fejlesztéséhez, lendületet adva a sportszervezetek, a hatóságok és más érdekelt felek közötti együttműködésnek. A program sporttal kapcsolatos intézkedései a következő területekre irányulnak:

Egészségfejlesztő testmozgás

Az EU ösztönzi a testmozgást, és ennek érdekében előmozdítja, hogy a tagállamok megosszák egymással és az érdekelt felekkel a náluk bevált módszereket, és így elősegítsék térnyerésüket. Az EU testmozgásra vonatkozó, 2008. évi iránymutatásai felvázolják, hogy a horizontális tagállami szakpolitikák miképp lendíthetik előre ezt a folyamatot. A Tanács egészségvédő testmozgásról szóló 2013. évi ajánlása :

 • ösztönözni fogja, hogy hatékonyabb szakpolitikai intézkedések szülessenek ezen a területen;
 • elő fogja segíteni, hogy figyelemmel kísérjük a testmozgás előmozdítása terén elért eredményeket, valamint a testmozgással kapcsolatos trendeket és szakpolitikai intézkedéseket.

Az EU egészségügyi politikája is hangsúlyt fektet a testmozgásra. A Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platform fórumot biztosít a kedvezőtlen tendenciák megfordításán dolgozó érdekelteknek.

Doppingellenes tevékenység

A dopping aláássa a tisztességes versenyt, eltántorítja az embereket attól, hogy sportoljanak, illetve hogy figyelemmel kísérjék a sporteseményeket és -híreket, ráadásul egészségügyi kockázatokkal is jár. A dopping elleni küzdelem területén az EU együttműködik:

Az EU országai rendszeresen egyeztetnek egymással uniós szinten, mielőtt nemzetközi partnereikkel megvitatnák a dopping elleni küzdelemmel összefüggő ügyeket. Az uniós tagállamok együttműködnek egymással a sportolók jogait, a doppingszerek szabadidős sportokban történő használatát és a megelőzést érintő kérdésekben. Az Erasmus+ Sport finanszírozást nyújt doppingmegelőzési projektekhez. A munkaadói szervezetek és a szakszervezetek számos kérdést meg tudnak vitatni az uniós szociális párbeszéd keretében, ideértve a dopping elleni fellépéssel kapcsolatos teendőket is. 

Társadalmi befogadás, integráció, esélyegyenlőség

A sport alkalmas arra, hogy áthidalja a társadalmi különbségeket. Ráirányítja a figyelmet a fogyatékkal élők készségeire, valamint elősegíti a nők és a lányok érvényesülését és a vezetői szerepvállalásukhoz szükséges készségek elsajátítását. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira igényt tartó uniós országokat a Bizottság arra biztatja, hogy pályázataikban szerepeltessenek olyan projekteket is, amelyek a társadalmi befogadást a sport révén hivatottak elősegíteni. E két uniós alap transznacionális projektekhez és nemzetközi rendezvényekhez is nyújt finanszírozást.

A sporteseményeket kísérő rasszizmus és erőszak elleni fellépés

Az EU arra ösztönzi a rendőri szerveket és a sporthatóságokat, hogy osszák meg egymással a kockázatot jelentő szurkolókkal kapcsolatos információkat, és támogassák a megelőzést célzó kezdeményezéseket. A Bizottság támogatta a Futballal a Rasszizmus Ellen Európában elnevezésű hálózat és ahhoz kapcsolódó projektek létrehozását.

Megfelelő sportirányítás

Az EU tiszteletben tartja a sportszervezetek autonómiáját, ugyanakkor ösztönzi a következő elvek érvényesülését:

 • demokratikus alapelvek,
 • átláthatóság,
 • a döntéshozók elszámoltathatósága,
 • az érdekelt felek teljes körű képviseletének biztosítása.

A Bizottság arra ösztönzi a munkaadókat, a sportolókat és a sportszakembereket, hogy az európai szociális párbeszéd keretében fejlesszék a munkaügyi kapcsolatokat. Szociális párbeszédért felelős bizottság alakult a hivatásos labdarúgás és az aktív szabadidős tevékenységek területén is.

Kettős karrierek

Az EU támogatja, hogy a fiatal sporttehetségek az intenzív sporttevékenység mellett oktatásban, illetve szakképzésben részesüljenek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a sport mellett más foglalkozást is űzzenek. A sportolók kettős karrierjére vonatkozó, 2012. évi európai uniós iránymutatás ismerteti, hogyan lehet elősegíteni ezt nemzeti, illetve uniós intézkedések révén. Több projekt is részesült már ezen a területen európai uniós támogatásból.

Publication

A kézirat frissítve: 2014. Novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top