Europska unija

Sport u EU-u

Sport i tjelovježba sastavni su dio života milijuna Europljana i ključni su dio novog programa EU-a Erasmus+ kojim se promiče suradnja, dijalog i sudjelovanje.

Timski duh, solidarnost i poštena igra

Sport je važan stoga što

 • promiče tjelesno i mentalno zdravlje
 • obrazuje i promiče ključne društvene vrijednosti 
 • spaja ljude 
 • velik je i brzorastući gospodarski sektor
 • pridonosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

Međutim, neophodno je posvetiti pozornost problemima kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje.

EU podržava suradnju među donositeljima politika i dijalog sa sportskim organizacijama u cilju promicanja pozitivne vrijednosti povezane sa sportom i suočavanja s izazovima. 

Sport u okviru programa Erasmus+

Program Erasmus+ (2014. – 2020.) usmjeren je na rekreacijski sport. U okviru tog programa mogu se sufinancirati razne inicijative koje pridonose razvoju, razmjeni i provedbi inovativnih ideja i praksi diljem EU-a, na nacionalnoj te na regionalnoj i lokalnoj razini.

Programom Erasmus+ Sport pridonijet će se razvoju europske dimenzije u sportu poticanjem suradnje među sportskim organizacijama, tijelima javne vlasti i drugim dionicima. U programu je naglasak stavljen na sljedeća područja:

Tjelovježba za zdravlje

EU promiče tjelovježbu podupiranjem i razmjenom dobre prakse među državama članicama te sa zainteresiranim stranama. Smjernice EU-a o tjelesnoj aktivnosti (2008.) pokazuju kako tome mogu pridonijeti međusektorske nacionalne politike. Preporuka Vijeća iz 2013. o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje 

 • potaknut će donošenje učinkovitijih politika u tom području
 • pridonijet će praćenju napretka i trendova u pogledu stupnja tjelovježbe i provedbe relevantnih politika.

Tjelovježba se promiče i u okviru zdravstvene politike EU-a. U okviru platforme EU-a za prehranu, tjelesnu aktivnost i zdravlje nudi se forum za suzbijanje negativnih trendova.

Mjere protiv dopinga

Doping je nepoštena praksa. On odvraća ljude od sudjelovanja u sportu ili praćenja sporta i ugrožava zdravlje. U borbi protiv dopinga EU surađuje s:

Prije sastajanja na međunarodnim forumima države članice redovito raspravljaju na razini EU-a o suzbijanju dopinga. Surađuju unutar EU-a u pogledu prava sportaša, dopinga u rekreacijskom sportu i prevencije dopinga. U okviru programa Erasmus+ Sport financiraju se projekti za borbu protiv dopinga. Socijalnim dijalogom EU-a pomaže se organizacijama poslodavaca i sindikatima u rješavanju raznih pitanja, uključujući mjere protiv dopinga. 

Socijalna uključenost, integracija i jednake mogućnosti

Sport pomaže u premošćivanju socijalnih razlika. Osobama s invaliditetom omogućuje da pokažu svoje vještine, a ženama i djevojčicama da ojačaju svoje sposobnosti vođenja. Članice EU-a koje se natječu za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj potiče se da prijave projekte kojima se promiče socijalna uključenost kroz sport. Sredstva su dodijeljena transnacionalnim projektima i međunarodnim događanjima.

Borba protiv rasizma i nasilja na sportskim događanjima

EU potiče policiju i tijela nadležna za sport na razmjenu informacija o problematičnim navijačima te podupiranje preventivnih mjera. Komisija je poduprla pokretanje mreže Nogometom protiv rasizma u Europi (FARE) te nekoliko povezanih projekata.

Dobro upravljanje u sportu

EU poštuje autonomnost sportskih organizacija te istodobno promiče poštivanje sljedećih načela:

 • demokracije
 • transparentnosti
 • odgovornosti pri odlučivanju
 • uključivanje predstavnika zainteresiranih strana.

Komisija potiče poslodavce, sportaše i osobe zaposlene u sportu da reguliraju radne odnose uporabom europskog socijalnog dijaloga. Osnovani su odbori za socijalni dijalog za profesionalni nogomet i rekreacijski sport.

Dvojna karijera za sportaše

EU se zalaže da se mladim talentiranim sportašima usporedno s intenzivnim sportskim treningom osigura obrazovanje i strukovna izobrazba ili stručno osposobljavanje koje će ih pripremiti za dvojnu karijeru. Smjernice EU-a o dvojnoj karijeri sportaša (2012.) pokazuju kako tome mogu pridonijeti politike na nacionalnoj i europskoj razini. Osigurana je potpora EU-a za nekoliko projekata.

Back to top