Europæiske Union

Sport i EU

Idræt og motion er en væsentlig del af tilværelsen for millioner af europæere og et vigtigt element i EU's nye program Erasmus+, som skal styrke samarbejde, dialog og deltagelse

Holdånd, solidaritet og fair play

Idræt er vigtigt, fordi det

 • giver større fysisk og psykisk velvære
 • har en opdragende funktion og fremmer vigtige sociale værdier 
 • samler forskellige samfundsgrupper 
 • er en stor hurtigtvoksende økonomisk sektor
 • bidrager til vækst og beskæftigelse.

Vi er imidlertid nødt til at være opmærksomme på problemer som doping, aftalt spil og vold.

EU går ind for samarbejde mellem de politiske beslutningstagere og dialog med idrætsorganisationer for at fremme de positive værdier, vi forbinder med sport, og tage udfordringerne op. 

Sport i Erasmus+

Erasmus+ (2014-2020) fokuserer på græsrodsidræt. Programmet kan støtte udvikling, formidling og gennemførelse af nyskabende idéer og praksis i hele EU, nationalt og på regionalt og lokalt plan.

Erasmus+ Idræt skal hjælpe med at udvikle idrættens europæiske dimension og styrke samarbejdet mellem idrætsorganisationer, myndigheder og andre parter. Programmet fokuserer på følgende områder.

Motion for sundhed

EU fremmer motion ved at udveksle og styrke god praksis mellem EU-landene og med interesserede parter. EU's retningslinjer for fysisk aktivitet (2008) viser, hvordan tværgående nationale politikker kan tilskynde hertil. Rådets henstilling fra 2013 om sundhedsfremmende fysisk aktivitet på tværs af sektorer vil

 • tilskynde til mere effektive politikker på området
 • medvirke til at følge fremskridt og tendenser inden for omfanget af motion og politikkerne herfor.

EU's sundhedspolitik styrker også motion. EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed er et forum for at imødegå modsatrettede tendenser.

Bekæmpelse af doping

Doping er unfair. Det skræmmer folk væk fra at dyrke eller følge sport og er farligt for helbredet. EU bekæmper doping sammen med

EU-landene drøfter regelmæssigt dopingbekæmpelse på europæisk plan inden mere internationale møder. De samarbejder med EU om sportsfolks rettigheder, doping i fritidsidræt og dopingforebyggelse. Erasmus+ Idræt støtter projekter i dopingforebyggelse. Arbejdsgiver- og fagforeninger bruger EU's sociale dialog til at klare spørgsmål som dopingbekæmpelse. 

Social inklusion, integration og ligestilling

Idræt kan slå bro over sociale kløfter. Den sætter fokus på handicappedes færdigheder og giver kvinder og piger nye beføjelser og muligheder for at udvikle færdigheder i lederskab. EU-lande, der søger om penge fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, tilskyndes til at medtage projekter, der fremmer social inklusion gennem sport. Der er givet støtte til både tværnationale projekter og internationale arrangementer.

Bekæmpelse af racisme og vold ved sportsbegivenheder

EU opfordrer politiet og sportsmyndighederne til at udveksle oplysninger om fans, der udgør en risiko, og støtte forebyggelse. Kommissionen har støttet lanceringen af netværket Fodbold mod racisme i Europa (FARE) og flere andre lignende projekter.

God idrætsforvaltning

EU respekterer sportsorganisationernes selvstændighed, men går ind for, at de skal følge disse principper:

 • demokrati
 • åbenhed
 • ansvarlig beslutningstagning
 • inddragelse af berørte parter.

Kommissionen tilskynder arbejdsgivere, sportsfolk og sportsarbejdere til at forme arbejdsrelationerne gennem den europæiske sociale dialog. Der findes udvalg for social dialog for professionel fodbold og aktiv fritid.

Sideløbende karrierer for sportsfolk

EU er fortaler for, at unge sportstalenter følger uddannelse eller erhvervsuddannelse sideløbende med deres intensive træning, så de er klar til dobbelte karrierer. EU's retningslinjer om dobbelte karrierer for idrætsudøvere (2012) viser, hvordan medlemslandene og EU kan bane vej herfor med deres politik. En række projekter har fået EU-støtte.

Publikation

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top