Evropska unija

Vesolje

Številne vsakdanje storitve v našem življenju – telekomunikacijske storitve in televizija, vremenska napoved, svetovni finančni sistemi – slonijo na sistemih in tehnologijah, ki smo jih razvili za vesolje.

Večina držav si že zaradi obsežnosti vesoljskih projektov ne more privoščiti, da bi jih organizirale in izvedle same. Države EU so zato združile svoje tehnološke in finančne vire ter upravljanje vesoljske politike zaupale Evropski komisiji in Evropski vesoljski agenciji (medvladna agencija, ki jo vodi 22 evropskih držav).

Evropska vesoljska politika zajema štiri glavna področja:

 • sistem Copernicus za opazovanje Zemlje,
 • satelitski program Galileo/EGNOS,
 • raziskovanje vesolja,
 • vesoljske raziskave.

Sistem Copernicus – opazovanje Zemlje

Copernicus je najbolj ambiciozen civilni program opazovanja Zemlje doslej.

Je niz kompleksnih sistemov, ki prek satelitov ter zemeljskih, zračnih in morskih opazovalnih postaj zbirajo podatke o Zemlji.

Program bo snovalcem politik, podjetjem in fizičnim osebam zagotavljal ažurne in zanesljive podatke o spremembah našega planeta in podnebja. S podatki bomo lahko predvideli prihodnje podnebne spremembe.

Podatki programa Copernicus se uporabljajo na številnih področjih, kot so:

 • urbanistično načrtovanje,
 • varstvo narave,
 • kmetijstvo in gozdarstvo,
 • varovanje zdravja,
 • odziv na nesreče,
 • promet,
 • turizem.

Program Copernicus koordinira in upravlja Evropska komisija, satelitska infrastruktura je v pristojnosti Evropske vesoljske agencije , opazovalne postaje pa razvijajo Evropska agencija za okolje in posamezne države članice.

Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov EUMETSAT bo programu zagotovila operativno podporo za storitve v zvezi z morjem, ozračjem in podnebnimi spremembami.

Galileo – satelitska navigacija

Galileo je evropski sistem globalne satelitske navigacije. Je evropska različica ameriškega globalnega pozicionirnega sistema (GSP) in ruskega sistema Glonass.

Galileo je prvi sistem satelitske navigacije, ki je pod civilnim nadzorom. Bo popolnoma skladen z ameriškim in ruskim sistemom, a hkrati od njiju tudi popolnoma neodvisen.

Galileo bo z določanjem položaja na 1 meter in natančneje v realnem času precej bolj natančen kot sistem GPS.

V sistemu bo povezanih 30 satelitov (vključno s šestimi rezervnimi sateliti) in bo dokončno vzpostavljen leta 2020. Prve storitve sistema Galileo bodo na voljo leta 2016.

Med številnimi področji, na katerih bo mogoče uporabljati storitve Galileo, so:

 • upravljanje prometa in prevoza,
 • reševalne operacije,
 • kmetovanje,
 • civilna zaščita,
 • časovno žigosanje in časovna sinhronizacija.

Naložbe EU v razvoj sistema Galileo se bodo predvidoma povrnile v obliki novih tržnih priložnosti in delovnih mest v sektorju prejemnikov satelitskih signalov in aplikacij, ki temeljijo na uporabi satelitov.

Partnerji sistema Galileo so:

EGNOS – satelitski sistem za povečevanje

EGNOS je evropski satelitski sistem, ki natančnost meritev globalnega pozicionirnega sistema izboljša z 10 m, ki jih zagotavlja GSP, na približno 2 m (95 %). Uporabnike tudi opozori na težave s signali GPS. Je predhodnik programa Galileo.

EGNOS s tremi sateliti popravlja napake sistema GPS in zagotavlja natančnejše podatke za določanje položaja.

Za razliko o programa Galileo je sistem EGNOS vseevropski (ne svetovni) in ni odvisen od ameriškega sistema GPS.

Je skupni projekt Evropske komisije, Evropske vesoljske agencije in Eurocontrola (evropske organizacije za nadzor letalskega prometa).

Sistem EGNOS se uporablja na številnih področjih:

 • letalstvo: boljša navigacija, ki omogoča učinkovitejše načrtovanje zračnih poti,
 • reševalne akcije: lažji pristanek helikopterjev v slabih razmerah,
 • nadzor prometa: hitrejše ukrepanje v nujnih primerih,
 • železnice: natančnejše sledenje položaju vlakov,
 • precizno kmetijstvo: virtualne ograje okoli pašnikov, zaznavanje plodnosti krav.

Raziskovanje vesolja

Raziskovanje vesolja spodbuja tehnološke inovacije in znanstvena odkritja na področjih, kot so recikliranje, zdravje, biotehnologija, upravljanje energije in spremljanje stanja okolja.

Vesoljski programi zahtevajo veliko sredstev, zato je mednarodno sodelovanje bistvenega pomena.

EU aktivno sodeluje v mednarodnih pogovorih o sodelovanju pri raziskovanju vesolja, zlasti z ZDA; Rusijo in Kitajsko.

Sodeluje tudi v Mednarodnem forumu o raziskovanju vesolja (ISEF), kjer se na ministrskih srečanjih države dogovarjajo o mednarodnem usklajevanju in sodelovanju na področju raziskovanja vesolja.

Raziskave

EU želi razviti konkurenčno, neodvisno in globalno evropsko vesoljsko industrijo.

Krepitev evropskega vesoljskega sektorja s spodbujanjem vesoljskih raziskav in inovacij je bistvenega pomena, če želimo v Evropi zagotoviti in ohraniti dostop do vesolja in izvajanje dejavnosti v vesolju.

Finančna sredstva za projekte vesoljskih raziskav so na voljo v okviru programa Obzorje 2020 pod delovnim programom Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij (LEIT) (13,5 milijarde evrov).

Področja financiranja:

 • aplikacije na področju satelitske navigacije (Galileo),
 • opazovanje Zemlje,
 • zaščita evropskih sredstev v vesolju in iz njega,
 • konkurenčnost evropskega vesoljskega sektorja: tehnologija in znanost,
 • instrument MSP (posebna pomoč za mala in srednja podjetja).
Back to top