Uniunea Europeană

Spațiu

Numeroase aspecte ale societății - de la telecomunicații și televiziune până la previziunile meteorologice și la sistemele financiare mondiale - se sprijină pe sisteme sau pe tehnologii spațiale.

Totuși, având în vedere scara la care se realizează, proiectele spațiale sunt inaccesibile pentru majoritatea țărilor. De aceea, statele europene și-au pus în comun resursele tehnologice și financiare pentru a gestiona politica în domeniul spațial prin intermediul Comisiei Europene, în cooperare cu Agenția Spațială Europeană (agenție interguvernamentală în care sunt reprezentate 22 de țări europene).

Politica spațială europeană are 4 componente de bază:

 • sistemul de observare a Pământului Copernicus
 • programele de navigație prin satelit Galileo/EGNOS
 • explorarea spațiului
 • cercetarea în domeniul spațiului

Copernicus - Programul de observare a Pământului

Copernicus este cel mai ambițios program civil de observare a Pământului pus vreodată în practică.

Este un ansamblu de sisteme complexe care colectează date despre Pământ cu ajutorul sateliților și al senzorilor de la sol, din spațiu și de pe mare.

Programul Copernicus le va oferi factorilor de decizie, întreprinderilor și cetățenilor informații actualizate și fiabile asupra modului în care evoluează planeta și clima sa. Aceste date vor facilita previziunile cu privire la tendințele climei.

Copernicus are multe alte aplicații, inclusiv în domenii precum:

 • amenajarea teritoriului
 • protejarea naturii
 • agricultura și silvicultura
 • sănătatea
 • reacția în cazul producerii unor catastrofe
 • transportul
 • turismul.

Copernicus este coordonat și gestionat de Comisia Europeană. Infrastructura prin satelit este gestionată de Agenția Spațială Europeană , iar senzorii sunt realizați de Agenția Europeană de Mediu și de statele membre.

EUMETSAT , organizația europeană pentru exploatarea sateliților meteorologici, va oferi sprijin operațional și serviciilor Copernicus de supraveghere a mediului marin, a atmosferei și a schimbărilor climatice.

Galileo - navigație prin satelit

Galileo este sistemul global de navigație prin satelit al UE. Este versiunea europeană a sistemului american GPS (Global Positioning System) și a sistemului rusesc Glonass.

Galileo este primul sistem civil de navigație prin satelit. El va fi compatibil cu sistemul american și cu cel rusesc, dar independent de acestea.

Permițând o localizare în timp real cu o eroare de aproximativ un metru, Galileo va fi mai precis decât sistemul GPS.

Rețeaua va include 30 de sateliți (dintre care șase sateliți activi de rezervă) și va fi finalizată până în 2020. Primele servicii Galileo vor deveni disponibile în 2016.

Aplicațiile potențiale ale sistemului Galileo sunt numeroase și variate. Printre acestea se numără:

 • gestionarea traficului și a transporturilor
 • operațiunile de salvare
 • agricultura
 • protecția civilă
 • marcajul temporal și sincronizarea orei.

Investițiile UE în programul Galileo ar urma să creeze noi oportunități de piață și locuri de muncă în sectorul receptoarelor de semnale prin satelit și în cel al aplicațiilor bazate pe satelit.

Partenerii programului Galileo:

EGNOS - sistem de augmentare cu ajutorul sateliților

EGNOS este sistemul european bazat pe sateliți care îmbunătățește precizia GPS, reducând marja de eroare de la 10 la circa 2 metri (95%). De asemenea, avertizează utilizatorii în legătură cu eventualele probleme legate de semnalele GPS. EGNOS a fost precursorul programului Galileo.

El utilizează 3 sateliți pentru a corecta erorile GPS și furnizează date mai precise de localizare.

Spre deosebire de Galileo, EGNOS este un sistem paneuropean (nu global) și depinde de GPS.

Este un proiect realizat în comun de Comisia Europeană, Agenția Spațială Europeană și Eurocontrol (organizația europeană de control al traficului aerian).

Exemple de aplicații ale EGNOS:

 • aviație - ameliorarea navigației și elaborarea unor planuri de zbor mai eficiente
 • cercetare și salvare - ajutor pentru elicopterele care aterizează în zone dificile
 • controlul traficului- reducerea timpului de intervenție în caz de urgențe
 • trafic feroviar - localizarea precisă a trenurilor
 • agricultura de precizie - gard virtual, detectarea fertilității bovinelor.

Explorarea spațiului

Explorarea spațială este un motor al inovării tehnologice și al descoperirilor științifice în domenii precum reciclarea, sănătatea, biotehnologia, gestionarea energiei și monitorizarea mediului.

Programele spațiale sunt foarte costisitoare și din acest motiv cooperarea internațională este vitală.

UE se implică în mod activ în discuțiile privind cooperarea internațională în domeniul explorării spațiale, în special cu SUA, Rusia și China.

Participă la Forumul internațional privind explorarea spațială, o serie de reuniuni ministeriale referitoare la coordonarea și cooperarea internațională în domeniul explorării spațiului.

Cercetare

UE face eforturi pentru a pune bazele unei industrii spațiale europene de talie mondială, competitivă și independentă.

Pentru a-și menține accesul la spațiu și operațiunile în acest domeniu, Europa trebuie neapărat să consolideze sectorul spațial, încurajând cercetarea și inovarea.

Finanțarea pentru proiecte de cercetare spațială este disponibilă prin intermediul programului Orizont 2020 , în baza programului de lucru LEIT („Poziția de lider în ceea ce privește tehnologiile generice și industriale”), în valoare de 13,5 miliarde EUR.

Domenii de finanțare:

 • aplicații pentru navigarea prin satelit - Galileo
 • observarea Pământului
 • protejarea activelor europene în și din spațiu
 • competitivitatea sectorului spațial european: tehnologie și știință
 • instrumentul pentru IMM-uri (asistență specială pentru întreprinderile mici și mijlocii).
Back to top