European Union website, the official EU website

Przestrzeń kosmiczna

Przestrzeń kosmiczna

Wiele usług we współczesnym świecie – od telekomunikacji, telewizji i meteorologii po globalne systemy finansowe – opiera się na systemach kosmicznych i technologii kosmicznej.

Większość krajów nie byłaby w stanie zrealizować w pojedynkę szeroko zakrojonych projektów kosmicznych. Dlatego różne kraje muszą połączyć swój potencjał techniczny i możliwości finansowe, aby realizować politykę kosmiczną przy wsparciu ze strony Komisji Europejskiej (która współpracuje z Europejską Agencja Kosmiczną Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – międzyrządową agencją, którą zarządza 20 krajów europejskich).

Europejska polityka kosmiczna koncentruje się na czterech głównych obszarach:

 • systemie obserwacji Ziemi Copernicus
 • programach nawigacji satelitarnej Galileo/EGNOS
 • eksploracji przestrzeni kosmicznej
 • badaniach w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

System obserwacji Ziemi – Copernicus

Copernicus to najambitniejszy w historii program obserwacji Ziemi.

Jest to zbiór złożonych systemów, które gromadzą dane o naszej planecie z wykorzystaniem satelitów i czujników na lądzie, morzu i w przestrzeni powietrznej.

Dzięki niemu politycy, przedsiębiorstwa i wszystkie zainteresowane osoby dysponują aktualnymi i wiarygodnymi informacjami o tym, w jaki sposób zmienia się nasza planeta i klimat. Dane te pomagają przewidywać ewolucje klimatu w przyszłości.

Są one wykorzystywane w różnych dziedzinach:

 • miejskie planowanie przestrzenne
 • ochrona przyrody
 • rolnictwo i leśnictwo
 • zdrowie
 • reagowanie w przypadku katastrof
 • transport
 • turystyka.

Za koordynację programu Copernicus i zarządzanie nim odpowiada Komisja Europejska. Europejska Agencja Kosmiczna Wybierz wersję językową tego linka  English (en) odpowiada za infrastrukturę satelitarną, natomiast Europejska Agencja Środowiska i poszczególne kraje UE zajmują się projektowaniem czujników.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT Wybierz wersję językową tego linka  English (en) zapewnia również wsparcie operacyjne dla usług w ramach programu Copenicus w zakresie obszarów morskich, atmosfery oraz zmian klimatu.

Galileo – system nawigacji satelitarnej

Galileo to unijny globalny system nawigacji satelitarnej. Jest on europejskim odpowiednikiem amerykańskiego globalnego systemu pozycjonowania (GPS) i rosyjskiego systemu GLONASS.

Galileo jest pierwszym systemem, który pozostaje pod kontrolą instytucji cywilnych. Będzie kompatybilny z systemem amerykańskim i systemem rosyjskim, ale nie będzie od nich zależny.

Umożliwi pozycjonowanie w czasie rzeczywistym o dokładności 1 m lub mniej, bardziej precyzyjne niż oferuje system GPS.

30 satelitów (w tym 6 zapasowych) ma być operacyjnych do 2020 r. Pierwsze usługi Galileo będą dostępne w 2016 r.

Galileo może mieć wiele rożnych zastosowań. Są to m.in.:

 • zarządzanie ruchem i transportem
 • akcje ratunkowe
 • rolnictwo
 • ochrona ludności
 • oznaczanie i synchronizacja czasu.

Unijne nakłady na program Galileo zwrócą się w postaci nowych możliwości rynkowych i nowych miejsc pracy w sektorze odbiorników sygnałów satelitarnych i aplikacji wykorzystujących technologie satelitarne.

Partnerzy programu Galileo:

 • Komisja Europejska – zarządzanie i pełne finansowanie programu
 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) Wybierz wersję językową tego linka  English (en) – projektowanie, rozwój, zakup i walidacja. ESA częściowo finansowała fazy definicji, rozwoju i walidacji na orbicie programu GALILEO
 • Agencja Europejskiego GNSS Wybierz wersję językową tego linka  English (en) (GSA) – funkcjonowanie w pełni operacyjnego systemu.

System wspomagania satelitarnego EGNOS

Europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS) zwiększa dokładność pozycji uzyskiwanej z GPS z około 10 metrów do około 2 metrów (czyli o 95 proc.). Ostrzega on również użytkowników o problemach z sygnałami GPS. Był on prekursorem programu Galileo.

Aby korygować błędy GPS i zapewnić dokładne pozycjonowanie, EGNOS korzysta z trzech satelitów.

W przeciwieństwie do Galileo, system EGNOS ma zasięg ogólnoeuropejski (nie globalny) i jest zależny od GPS.

Został zbudowany przez Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną Wybierz wersję językową tego linka  English (en) oraz Eurocontrol (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej).

Przykłady zastosowań systemu EGNOS:

 • lotnictwo – lepsza nawigacja i bardziej efektywne trasy
 • poszukiwania i ratownictwo – łatwiejsze lądowanie helikopterów w trudnych warunkach
 • kontrola ruchu drogowego – szybsza reakcji służb ratowniczych
 • pociągi – dokładne lokalizowanie pociągów
 • rolnictwo precyzyjne - wirtualne ogrodzenia, określanie płodności krów.

Eksploracja przestrzeni kosmicznej

Eksploracja przestrzeni kosmicznej stanowi siłę napędową innowacji technologicznych i rozwoju naukowego w dziedzinach takich jak recykling, zdrowie, biotechnologia, zarządzanie energią i monitorowanie środowiska.

Programy kosmiczne są bardzo kosztowne, więc niezbędna jest współpraca międzynarodowa.

UE aktywnie uczestniczy w międzynarodowych dyskusjach na temat współpracy w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej, szczególnie z USA, Rosją i Chinami.

UE uczestniczy również w Międzynarodowym forum eksploracji przestrzeni kosmicznej, które stanowi serię spotkań na szczeblu ministerialnym poświęconych koordynacji i współpracy na poziomie międzynarodowym.

Badania

UE chce rozwijać konkurencyjny, niezależny i globalny europejski przemysł kosmiczny.

Wspieranie badań kosmicznych i innowacji jest niezbędne, aby Europa mogła mieć dostęp do przestrzeni kosmicznej i mogła przeprowadzać operacje w kosmosie.

Projekty badawcze w dziedzinie przestrzeni kosmicznej są finansowane w ramach programu „Horyzont 2020 Wybierz wersję językową tego linka  English (en) ”, a dokładnie w ramach programu prac „Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych Wybierz wersję językową tego linka  English (en) ” (13,5 mld euro).

Mogą być finansowane badania dotyczące m.in.:

 • zastosowań nawigacji satelitarnej Galileo
 • obserwacji Ziemi
 • ochrony europejskich inwestycji i interesów w przestrzeni kosmicznej
 • konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego: technologia i nauka
 • specjalnego instrumentu przeznaczonego dla MŚP (pomoc dla małych średnich przedsiębiorstw).
Przedsiębiorstwa

/european-union/file/przedsi%C4%99biorstwa_plPrzedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa (1.06 MB)

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Zobacz również: 

Instytucje i organy UE

Wsparcie finansowe

Publikacje, biuletyny informacyjne i statystyki

Prawodawstwo