Europska unija

Svemir

Mnogi aspekti društva, od telekomunikacija i televizije do prognoziranja vremena i globalnih financijskih sustava, ovise o svemirskim sustavima i tehnologijama.

Međutim već zbog pukog opsega svemirskih projekata većina ih država ne bi mogla provesti sama. Stoga su europske države ujedinile svoje tehnološke resurse i financijska sredstva kako bi upravljale svemirskom politikom pod vodstvom Europske komisije, a u suradnji s Europskom svemirskom agencijom , međuvladinom agencijom kojom upravlja 22 europskih država.

Europska svemirska politika ima 4 glavna cilja:

 • Sustav za promatranje Zemlje Kopernik
 • Sustavi satelitske navigacije Galileo/EGNOS
 • istraživanje svemira
 • istraživanja povezana sa svemirom

Kopernik - promatranje Zemlje

Kopernik je najambiciozniji civilni program za promatranje Zemlje u povijesti.

Sastoji se od niza kompleksnih sustava koji putem satelita i senzora na tlu, u zraku i u moru prikupljaju podatke o Zemlji.

Time se kreatorima politika, poduzećima i široj javnosti omogućuje pristup ažurnim i pouzdanim podacima o promjenama planeta i klime. Ti će podaci pridonijeti predviđanju budućih klimatskih trendova.

Podaci sustava Kopernik mogu se upotrebljavati u mnoštvu drugih područja, uključujući:

 • urbanističko planiranje
 • zaštitu prirode
 • poljoprivredu i šumarstvo
 • zdravlje
 • odgovor na katastrofe
 • prijevoz
 • turizam.

Europska komisija usklađuje Program Kopernik i upravlja njime. Za satelitsku infrastrukturu odgovorna je Europska svemirska agencija , a senzore izrađuju Europska agencija za okoliš i pojedinačne države članice EU-a.

Europska organizacija za iskorištavanje meteoroloških satelita EUMETSAT pružat će operativnu potporu za usluge Kopernika u području pomorstva te usluge povezane s atmosferom i klimatskim promjenama.

Galileo – satelitska navigacija

Galileo je globalni satelitski navigacijski sustav EU-a i europska verzija američkog sustava globalnog pozicioniranja (GPS) i ruskog sustava Glonass.

Galileo je i prvi satelitski navigacijski sustav pod civilnom kontrolom, a bit će kompatibilan s američkim i ruskim sustavima, no neovisan o njima.

Bit će puno precizniji od GPS-a s mogućnošću određivanja pozicije točno do jednog metra i manje u stvarnom vremenu.

Mreža će biti dovršena do 2020. i sastojat će se od 30 satelita (uključujući 6 aktivnih rezervnih satelita). Prve Galileove usluge započet će 2016.

Galileo ima mnoštvo raznolikih potencijalnih primjena, uključujući:

 • upravljanje prometom i prijevozom
 • akcije spašavanja
 • poljoprivredu
 • civilnu zaštitu
 • digitalno označivanje i sinkronizaciju vremena.

EU-ovim ulaganjima u Galileo trebale bi se ostvariti nove tržišne mogućnosti i radna mjesta u sektoru prijamnika satelitskih signala i sektoru aplikacija utemeljenih na satelitskoj tehnologiji.

Partneri u programu Galileo jesu sljedeći:

Sustav za pojačavanje EGNOS

EGNOS je europski satelitski sustav kojim se poboljšava preciznost mjerenja GPS-a s uobičajenih 10 metara na 2 metra (95 %). Osim toga njime se korisnike upozorava na probleme s GPS signalima. EGNOS je prethodnik programa Galileo.

Sustav EGNOS sastoji se od 3 satelita za ispravljanje pogrešaka GPS sustava i pružanje preciznijih podataka pozicioniranja.

Za razliku od Galilea EGNOS je sveeuropski, a ne globalni sustav i ovisi o GPS-u.

To je zajednički projekt Europske komisije, Europske svemirske agencije i Eurocontrola (Europska organizacija za kontrolu zrakoplovnog prometa).

Među primjerima primjena sustava EGNOS jesu:

 • zrakoplovstvo – bolja navigacija kojom se omogućuju učinkovitiji zračni putevi
 • potraga i spašavanje – omogućivanje lakšeg slijetanja u lošim uvjetima za helikoptere
 • kontrola prometa – ubrzavanje reakcije na hitne situacije
 • željeznice – precizno pozicioniranje i praćenje vlakova
 • precizna poljoprivreda – virtualne ograde, otkrivanje plodnosti krava.

Istraživanje svemira

Istraživanje svemira pokretač je tehnoloških inovacija i znanstvenih otkrića u područjima poput recikliranja, zdravstva, biotehnologije, upravljanja energijom i praćenja stanja okoliša.

Svemirski su programi vrlo skupi te je stoga ključna međunarodna suradnja.

EU je aktivno uključen u rasprave na međunarodnoj razini o suradnji u području istraživanja svemira, osobito s SAD-om, Rusijom i Kinom.

Sudjeluje i na Međunarodnom forumu za istraživanje svemira (ISEF), nizu ministarskih sastanaka o međunarodnoj koordinaciji i suradnji u području istraživanja svemira.

Istraživanja povezana sa svemirom

EU nastoji razviti konkurentnu, neovisnu i globalno utjecajnu europsku svemirsku industriju.

Kako bi Europa mogla održati i očuvati svemirske operacije i pristup njima ključno je ojačati europski svemirski sektor ulaganjem u svemirska istraživanja i inovacije.

Projekti svemirskih istraživanja financiraju se iz programa Obzor 2020. , u okviru radnog programa cilja Vodeći položaj osnovnih i industrijskih tehnologija (LEIT) u iznosu od 13,5 milijardi eura.

Područja financiranja:

 • aplikacije u satelitskoj navigaciji – Galileo
 • promatranje Zemlje
 • zaštita europskih sredstava u svemiru i iz svemira
 • konkurentnost europskog svemirskog sektora: tehnologija i znanost
 • instrument za MSP-ove (posebna potpora za mala i srednja poduzeća).
Back to top