Europeiska Unionen

En marknad utan gränser

En marknad utan gränser

På EU:s inre marknad får människor, varor, tjänster och pengar röra sig lika fritt som inom ett land. Genom ömsesidigt erkännande kan vi undanröja handelshinder.

EU:s invånare får handla, studera, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder – och njuta av produkter från hela Europa.

Inga nationella handelshinder

För att skapa den inre marknaden har man avskaffat hundratals tekniska, rättsliga och administrativa hinder som hämmade frihandeln och rörligheten mellan EU-länderna.

Många företag har därför kunnat expandera sin verksamhet. Konkurrensen har sänkt priserna och gett konsumentera ett större utbud.

 • Ett telefonsamtal inom EU kostar nu bara en bråkdel av vad det gjorde för tio år sedan.
 • Flygpriserna har sjunkit och nya flyglinjer har tillkommit.
 • Många hushåll och företag kan nu fritt välja el- och gasleverantör.

Samtidigt ser EU och medlemsländernas olika konkurrens- och tillsynsmyndigheter till att den ökade friheten inte undergräver rättvisa, konsumentskydd och miljöskydd.

Enorma möjligheter för företagen

Företag i EU gynnas av att de har obegränsad tillgång till nästan 500 miljoner konsumenter. Den inre marknaden lockar också utländska investerare.

Den ekonomiska integrationen kan dessutom vara en stor fördel i en lågkonjunktur, eftersom EU-länderna kan upprätthålla handeln med varandra i stället för att ta till protektionism som skulle förvärra krisen.

Några handelshinder kvarstår

Många hinder kvarstår, där integrationen har tagit längre tid:

 • Olika nationella skattesystem hämmar marknadsintegrationen och underminerar effektiviteten.
 • Skilda nationella marknader finns fortfarande för finansiella tjänster, energi och transport.
 • E-handeln mellan EU-länderna har ökat långsammare än inom länderna, och det finns stora skillnader i regler, standarder och praxis.
 • Tjänstesektorn ligger efter varumarknaderna (trots att företagen har kunnat erbjuda sina tjänster över gränserna sedan 2006).
 • Reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer måste förenklas så att välutbildad arbetskraft enklare kan hitta jobb i ett annat EU-land.

Marknaden för finansiella tjänster är ett specialfall. EU försöker bygga en stark och säker finanssektor för att undvika en upprepning av krisen 2009. Man har skärpt tillsynen av finansinstituten, reglerat komplicerade finansiella produkter och krävt att bankerna ska ha mer kapital. Då bankunionen inrättades överfördes mekanismerna för tillsyn och avveckling av banker från många medlemsländer till EU. Det finns också planer på att inrätta en kapitalmarknadsunion för hela EU som ska

 • minska splittringen på kapitalmarknaderna,
 • ge fler finansieringskällor,
 • se till att pengar kan röra sig friare mellan EU-länderna,
 • förbättra framför allt småföretagens tillgång till finansiering.

Kontroller vid de yttre gränserna

EU-invånarna behöver inget pass för att resa inom Schengenområdet som idag består av 26 länder:

 • Alla EU-länder utom Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien.
 • Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Även om Schengenländerna inte längre gör några kontroller vid de inre gränserna, har de skärpt kontrollerna av EU:s yttre gränser.

För att öka säkerheten inom Schengenområdet samarbetar ländernas polismyndigheter mer, särskilt när det gäller förföljande och fortsatt övervakning av misstänkta över gränserna. Tack vare Schengens informationssystem kan polis, tull och gränsbevakning skicka meddelanden om efterlysta eller saknade personer och stulna fordon eller id-handlingar.

Publication

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Publication

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top