Uniunea Europeană

O piață fără frontiere

O piață fără frontiere

Pe piața unică a UE (denumită uneori și piața internă), persoanele, bunurile, serviciile și capitalul pot circula la fel de liber ca și pe teritoriul unei singure țări. Recunoașterea reciprocă joacă un rol central în eliminarea barierelor din calea comerțului.

Cetățenii UE pot să locuiască, să studieze, să muncească, să cumpere, să își petreacă anii de pensie în orice țară din UE, bucurându-se de produse provenind din toată Europa.

Fără bariere naționale

Pentru a crea această piață unică, au fost eliminate sute de bariere de ordin tehnic, juridic și birocratic, care stăteau în calea liberului schimb și a liberei circulații între statele membre.

Ca urmare, companiile și-au extins operațiunile. Concurența a dus la reducerea prețurilor și la diversificarea ofertei pentru consumatori.

 • În Europa, convorbirile telefonice costă mult mai puțin decât în urmă cu 10 ani.
 • Prețurile biletelor de avion au scăzut semnificativ și s-au inaugurat rute noi.
 • Persoanele fizice și întreprinderile au posibilitatea de a-și alege acum furnizorii de electricitate și de gaz.

În același timp, cu sprijinul diverselor autorități de reglementare a concurenței din Europa, UE face eforturi pentru a se asigura că aceste noi libertăți nu subminează echitatea, protecția consumatorilor și durabilitatea mediului.

Oportunități uriașe pentru întreprinderi

Firmele europene care își comercializează produsele și serviciile în UE dispun de acces nerestricționat la aproximativ 500 de milioane de consumatori, având astfel șanse mari să rămână competitive. Piața unică este atractivă și pentru investitorii străini.

Integrarea economică poate reprezenta un avantaj major pe timp de recesiune, permițându-le statelor membre să își mențină relațiile comerciale mai degrabă decât să recurgă la măsuri protecționiste, care ar avea ca rezultat adâncirea crizei.

Obstacolele rămase

Totuși, au mai rămas multe obstacole în domeniile în care integrarea se realizează mai greu:

 • caracterul fragmentat al sistemelor fiscale naționale constituie un obstacol în calea integrării pieței și subminează eficiența
 • mai există încă piețe naționale separate în sectorul serviciilor financiare, energiei și transporturilor
 • comerțul electronic între statele membre s-a dezvoltat mai lent decât la nivel național, iar normele, standardele și practicile variază considerabil de la o țară la alta
 • sectorul serviciilor a rămas în urma pieței produselor (deși încă din 2006 companiile au posibilitatea de a furniza de acasă o serie de servicii în străinătate)
 • normele privind recunoașterea calificărilor profesionale trebuie simplificate pentru ca lucrătorii calificați să își poată căuta mai ușor un loc de muncă în altă țară din UE.

Piața serviciilor financiare reprezintă un caz special. Pentru a evita repetarea crizei din 2009, UE încearcă să construiască un sector financiar mai sigur și mai puternic, luând măsuri ca supervizarea instituțiilor financiare și reglementarea produselor financiare complexe și solicitând băncilor să dețină mai mult capital. Crearea uniunii bancare a transferat mecanismele de supraveghere și rezoluție bancară de la nivelul mai multor state membre la nivelul UE. Există și planuri privind realizarea unei uniuni a piețelor de capital, menită:

 • să reducă fragmentarea piețelor financiare
 • să diversifice sursele de finanțare
 • să consolideze fluxurile de capital între țările UE
 • să îmbunătățească accesul la finanțare pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Controale la frontierele externe

Cetățenii UE nu au nevoie de pașaport pentru a călători în spațiul Schengen care cuprinde, în prezent, 26 de țări:

 • toate statele membre, cu excepția Bulgariei, Croației, Ciprului, Irlandei, României și a Regatului Unit
 • Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Țările din spațiul Schengen nu mai efectuează controale la frontierele lor interne, însă le-au intensificat pe cele efectuate la frontierele externe.

Pentru a garanta securitatea în spațiul Schengen, aceste țări au intensificat și cooperarea polițienească, în special prin urmărirea și supravegherea continuă a suspecților care se deplasează dintr-o țară în alta. Cu ajutorul Sistemului de informare Schengen, autoritățile polițienești și vamale și cele care răspund de controlul la frontierele naționale pot transmite mai ușor notificările privind persoane căutate sau date dispărute ori autovehicule și documente furate.

Publication

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Publication

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top