Europese Unie

Eén markt zonder grenzen

Eén markt zonder grenzen

Op de eengemaakte (of "interne") markt van de EU kunnen mensen, goederen, diensten en geld zich even vrij bewegen als binnen één enkel land. Wederzijdse erkenning speelt een centrale rol bij het afbreken van handelsbarrières.

Alle EU-burgers mogen in elk ander EU-land studeren, wonen, winkelen, werken en met pensioen gaan, en genieten van producten uit heel Europa.

Een Europa zonder slagbomen

Om deze eengemaakte markt te realiseren zijn honderden technische, juridische en bureaucratische belemmeringen voor het vrij verkeer van goederen en personen tussen de EU-landen opgeruimd.

Daardoor hebben veel bedrijven hun handel kunnen uitbreiden. Concurrentie heeft geleid tot lagere prijzen en meer keuze:

 • telefoongesprekken kosten nu nog maar een fractie van wat ze 10 jaar geleden kostten
 • vliegen binnen Europa is veel goedkoper geworden en er zijn nieuwe routes bijgekomen
 • de meeste mensen kunnen nu uit een aantal elektriciteits- en gasleveranciers kiezen

Tegelijkertijd zorgt de EU er met diverse mededingings- en reguleringsinstanties voor dat deze extra vrijheid de eerlijke handel, consumentenbescherming en milieubescherming niet ondermijnt.

Nieuwe mogelijkheden

Europese bedrijven hebben op de EU-markt rechtstreeks toegang tot bijna 500 miljoen consumenten, een stevige basis om te kunnen concurreren. De interne markt is ook aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders.

Economische eenmaking geeft ook extra bescherming in tijden van recessie, omdat EU-landen met elkaar kunnen blijven handelen, terwijl protectionisme de crisis alleen maar zou verergeren.

Resterende hindernissen

Maar toch zijn er nog veel obstakels op bepaalde gebieden:

 • de versnippering van nationale belastingstelsels belemmert de eenmaking en efficiëntie van de markt
 • er zijn nog steeds aparte nationale markten voor financiële diensten, energie en vervoer
 • de elektronische handel tussen EU-landen komt minder snel op gang dan op nationaal niveau en de regels, normen en praktijken verschillen sterk van land tot land
 • de dienstensector loopt achter op de markten voor goederen (hoewel bedrijven al sinds 2006 allerlei diensten over de grens kunnen aanbieden)
 • de regels voor de erkenning van beroepskwalificaties moeten worden vereenvoudigd zodat gekwalificeerde werknemers gemakkelijker een baan in een ander EU-land vinden

De markt voor financiële diensten is een geval apart. De EU streeft naar een robuuste en veilige financiële sector om herhaling van de financiële crisis van 2009 te voorkomen. Het toezicht op financiële instellingen is verscherpt, er zijn regels gekomen voor complexe financiële producten, en banken moeten meer kapitaal in huis hebben. Met de oprichting van de bankenunie zijn het toezicht op banken en de bankenafwikkeling in verschillende EU-landen van het nationale naar EU-niveau overgedragen. Er liggen ook plannen voor een EU-brede kapitaalmarktenunie om:

 • de fragmentatie van de financiële markten terug te dringen
 • financieringsbronnen te diversifiëren
 • kapitaalstromen tussen de EU-landen te versterken
 • bedrijven, vooral kleine en middelgrote, meer toegang te geven tot financiering

Controles aan de buitengrenzen

EU-burgers kunnen, zonder hun paspoort te hoeven laten zien, rondreizen binnen het Schengengebied, dat momenteel uit 26 landen bestaat:

 • alle EU-landen met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk
 • IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

De Schengenlanden controleren niet langer aan hun onderlinge grenzen, maar hebben wel de controles aan de buitengrenzen van de EU verscherpt.

Om de veiligheid in het Schengengebied te garanderen, hebben ze ook de samenwerking tussen hun politiediensten verbeterd, zoals bij achtervolgingen en het surveilleren van verdachten over de grens heen. Met het Schengen Informatiesysteem kunnen politie, douane en nationale grensbewakingdiensten gegevens over gezochte of vermiste personen en gestolen voertuigen en documenten uitwisselen.

Publication

Manuscript voltooid in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Publication

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top