Unjoni Ewrope

Suq wieħed mingħajr fruntieri

Suq wieħed mingħajr fruntieri

Fis-suq uniku tal-UE (li xi kultant jissejjaħ is-suq intern) il-persuni, l-oġġetti, is-servizzi, u l-flus jistgħu jiċċirkolaw liberament fl-UE daqslikieku f'pajjiż wieħed. Ir-rikonoxximent reċiproku għandu sehem ewlieni fit-tneħħija tax-xkiel għall-kummerċ.

Iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jistudjaw, jgħixu, jixtru, jaħdmu u jirtiraw fi kwalunkwe pajjiż tal-UE - u jgawdu minn prodotti mill-Ewropa kollha.

Daqshekk fruntieri nazzjonali

Biex inħoloq dan is-suq uniku, tneħħew mijiet ta' ostakli tekniċi, legali u burokratiċi fuq il-kummerċ ħieles u l-moviment ħieles bejn il-pajjiżi membri tal-UE.

Bħala riżultat ta’ dan, il-kumpaniji espandew l-operat tagħhom. Il-kompetizzjoni baxxiet il-prezzijiet u wasslet aktar għażla lill-konsumaturi:

 • It-telefonati fl-Ewropa jqumu farka ta’ kemm kienu 10 snin ilu
 • Ħafna titjiriet fl-Ewropa roħsu ġmielhom u nfetħu rotot ġodda.
 • Ħafna djar u negozji issa jistgħu jagħżlu l-fornituri tal-elettriku u tal-gass.

Fl-istess ħin, bl-għajnuna tal-awtoritajiet regolatorji u tal-kompetizzjoni varji fl-Ewropa, l-UE taħdem biex tiżgura li dawn il-libertajiet miżjuda ma jdagħjfux il-korrettezza, il-ħarsien tal-konsumatur jew is-sostenibilità tal-ambjent.

Opportunità ta’ negozju enormi

In-negozji Ewropej li jbigħu fl-UE għandhom aċċess bla restrizzjonijiet għal kważi 500 miljun konsumatur. Dan jgħinhom jibqgħu kompetittivi. Is-suq uniku huwa attraenti wkoll għall-investituri barranin.

L-integrazzjoni ekonomika tista' tkun ukoll ta' vantaġġ enormi fi żmien ta' riċessjoni, u tippermetti lill-pajjiżi tal-UE jkomplu l-kummerċ bejniethom minflok ma jkollhom imorru għal miżuri protezzjonisti li jġibu l-kriżi għall-agħar.

Għad hemm xi ostakli

Imma fadal ħafna ostakli f’oqsma fejn l-integrazzjoni qed iddum iktar:

 • sistemi fiskali nazzjonali frammentati jimpedixxu l-integrazzjoni u jfixklu l-effiċjenza tas-suq
 • għadhom jeżistu swieq nazzjonali separati għal servizzi finanzjarji, enerġija u trasport
 • il-kummerċ elettroniku bejn il-pajjiżi tal-UE dam iktar biex jingrana milli fuq livell nazzjonali, u regoli, standards u prattiki jvarjaw ħafna
 • is-settur tas-servizzi għadu lura meta mqabbel mas-swieq tal-merkanzija (għalkemm kien possibbli sa mill-2006 li l-kumpaniji joffru għadd ta' servizzi barra pajjiżhom)
 • ir-regoli dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki vokazzjonali jridu jiġu simplifikati biex jagħmluha eħfef għall-ħaddiema kwalifikati jsibu x-xogħol f’pajjiż ieħor tal-UE.

Is-suq tas-servizzi finanzjarji huwa każ speċjali. L-UE qed tipprova tibni settur finanzjarju qawwi u sikur — filwaqt li tiġi evitata ripetizzjoni tal-kriżi tal-2009 — b'superviżjoni fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji, ir-regolamentazzjoni ta' prodotti finanzjarji kumplessi u r-rekwiżit li l-banek ikollhom aktar kapital. Il-ħolqien ta' unjoni bankarja trasferixxa l-mekkaniżmi tas-sorveljanza u r-riżoluzjoni tal-banek mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE f'bosta pajjiżi membri. Hemm ukoll pjanijiet li titwaqqaf unjoni tas-swieq kapitali fl-UE kollha sabiex:

 • tnaqqas il-frammentazzjoni fis-swieq finanzjarji
 • tiddiversifika s-sorsi tal-finanzi
 • issaħħaħ il-flussi ta’ kapital bejn il-pajjiżi tal-UE
 • ittejjeb l-aċċess għall-finanzi għan-negozji, b’mod partikolari kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju.

Kontrolli fil-fruntieri esterni

Iċ-ċittadini tal-UE ma jeħtiġux passaport biex jivvjaġġaw bejn iż-żoni ta' Schengen, li bħalissa jinkludu 26 pajjiż:

 • Il-pajjiżi kollha tal-UE ħlief il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, l-Irlanda, ir-Rumanija u r-Renju Unit
 • L-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, u l-Iżvizzera

Għalkemm il-pajjiżi ta’ Schengen m'għadhomx jagħmlu kontrolli fil-fruntieri interni tagħhom, huma żiedu l-kontrolli fil-fruntieri esterni.

Biex tiġi żgurata s-sigurtà fiż-żona ta' Schengen, dawn il-pajjiżi żiedu wkoll il-kooperazzjoni tal-pulizija, b’mod partikolari permezz ta’ insegwiment determinat u sorveljanza kontinwa ta' suspetti li jiċċaqilqu bejn pajjiż u ieħor. Is-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tippermetti lill-pulizija u l-awtoritajiet tad-dwana u tal-kontrolli fil-fruntieri nazzjonali jiċċirkolaw twissijiet dwar persuni mfittxija jew nieqsa jew vetturi u dokumenti misruqa.

Publication

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Publication

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top