Europeiska Unionen

Forskning och innovation

Forskning och innovation

Forskning och innovation är centrala inslag i EU:s strategi för tillväxt och jobb.

Målet för 2020 är att medlemsländerna ska satsa 3 procent av sin BNP på forskning och utveckling (1 procent offentliga medel, 2 procent privata investeringar) – det förväntas skapa 3,7 miljoner jobb och öka EU:s årliga BNP med nästan 800 miljarder euro.

Med initiativet Innovationsunionen Visa översättning av föregående länk  English (en) inriktas EU:s insatser och samarbetet med länder utanför EU på vår tids stora utmaningar: energi, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar och vår åldrande befolkning. Offentliga åtgärder ska stimulera den privata sektorn och få bort flaskhalsar som hindrar idéer från att förverkligas. Det gäller brist på pengar, splittrad forskning och uppdelade marknader, underanvändning av offentlig upphandling för innovation och alltför långsam utveckling av standarder.

EU vill också skapa ett gemensamt europeiskt område för forskning Visa översättning av föregående länk  English (en) och främja samarbete över gränserna – forskare ska kunna jobba var som helst i EU.

EU-finansiering

I januari 2014 startade EU sitt senaste sjuåriga forskningsprogram – Horisont 2020 Visa översättning av föregående länk  English (en) . EU satsar nästan 80 miljarder euro fram till 2020 – pengar som kommer att generera ytterligare satsningar från privata och offentliga källor. Genom Horisont 2020 samlas allt stöd till forskning och innovation i ett enda program.

Målen är att

 • stärka EU:s ställning inom forskningen (24,4 miljarder euro, varav 13 miljarder euro går till Europeiska forskningsrådet Visa översättning av föregående länk  English (en) )
 • stärka företagens innovation (17 miljarder euro) – genom satsningar på viktig teknik och större tillgång till kapital och stöd för småföretagen
 • ta itu med viktiga samhällsfrågor som klimatförändringen, hållbara transporter, förnybar energi, säker mat och tryggad livsmedelsförsörjning samt den åldrande befolkningen (24,4 miljarder euro).

Horisont 2020 har som mål att

 • se till att tekniska genombrott omsätts i kommersiellt bärkraftiga produkter genom att bygga partnerskap mellan näringslivet och staten
 • öka det internationella samarbetet inom forskning och innovation Visa översättning av föregående länk  English (en) genom att uppmana länder och organisationer utanför EU att delta 
 • vidareutveckla det europeiska området för forskning Visa översättning av föregående länk  English (en) .

Andra EU-organ inom forskning och innovation

 • Gemensamma forskningscentrumet Visa översättning av föregående länk  English (en) – kommissionens eget organ som bidrar med oberoende evidensbaserat, vetenskapligt och tekniskt underlag till EU-politiken.
 • Europeiska forskningsrådet Visa översättning av föregående länk  English (en)   stöder särskilt spetsforskning.
 • Genomförandeorganet för forskning – förvaltar ungefär hälften av EU:s forskningsbidrag.
 • Genomförandeorganet för små och medelstora företag Visa översättning av föregående länk  English (en) – förvaltar flera EU-program som hjälper företag.
 • Genomförandeorganet för innovation och transportnät Visa översättning av föregående länk  English (en) – förvaltar genomförandet av EU:s transeuropeiska transportnät. 
 • Europeiska institutet för innovation och teknik Visa översättning av föregående länk  English (en) – inrättar partnerskap mellan universitet/högskolor och forsknings- och innovationsorgan: så kallade kunskaps- och innovationsgrupper.
Publication

Manuskriptet uppdaterat i Oktober 2016

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top