Uniunea Europeană

Cercetare și inovare

Inovarea a fost plasată în centrul strategiei UE privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Statele membre sunt încurajate să investească 3% din PIB în cercetare și dezvoltare până în 2020 (1% din fonduri publice, 2% din investiții private), ceea ce se estimează că ar genera 3,7 milioane de locuri de muncă și ar determina o creștere anuală a PIB-ului UE cu circa 800 de miliarde de euro.

Inițiativa O Uniune a inovării Traducerile linkului anterior  English (en) direcționează eforturile Europei (și cooperarea cu țările din afara UE) către abordarea principalelor provocări actuale: energie, siguranță alimentară, schimbări climatice, îmbătrânirea populației. Sectorul public va fi folosit pentru stimularea sectorului privat și eliminarea blocajelor care împiedică ideile să ajungă pe piață, inclusiv lipsa capitalului, fragmentarea sistemelor de cercetare și a piețelor, utilizarea insuficientă a procedurilor de achiziții publice în domeniul inovării și ritmul lent de adoptare a standardelor.

UE depune eforturi pentru a crea un singur Spațiu european de cercetare Traducerile linkului anterior  English (en) , care să le permită cercetătorilor să lucreze în orice țară din UE și în interiorul căruia să fie sprijinită și încurajată cooperarea transfrontalieră.

Finanțare europeană

În ianuarie 2014, UE a lansat noul program de cercetare, prevăzut pentru o perioadă de 7 ani, Orizont 2020 Traducerile linkului anterior  English (en) . O sumă de circa 80 de miliarde de euro va fi disponibilă până în 2020, alături de investițiile publice și private pe care această finanțare europeană le va atrage. Orizont 2020 reunește toate finanțările pentru cercetare și inovare într-un singur program integrat.

Obiectivele sale sunt:

 • să consolideze poziția UE în domeniul științific (24,4 miliarde de euro, dintre care 13 miliarde destinate Consiliului European pentru Cercetare Traducerile linkului anterior  English (en)
 • să consolideze inovarea industrială (17 miliarde de euro) - inclusiv prin investiții în tehnologii-cheie, acces îmbunătățit la capital și sprijin pentru întreprinderile mici
 • să abordeze principalele provocări, cum ar fi schimbările climatice, transportul durabil, energia regenerabilă, securitatea și siguranța alimentară, îmbătrânirea populației (24,4 miliarde de euro).

Programul Orizont 2020 își propune:

 • să se asigure că progresele tehnologice se traduc în produse viabile, cu un real potențial de comercializare, prin crearea de legături între furnizorii de resurse publice și întreprinderile private
 • să intensifice cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării Traducerile linkului anterior  English (en) , prin stimularea participării organizațiilor și țărilor din afara UE 
 • să continue dezvoltarea Spațiului european de cercetare Traducerile linkului anterior  English (en) .

Alte organisme europene din domeniul cercetării și inovării

 • Centrul Comun de Cercetare (CCC) Traducerile linkului anterior  English (en) este un serviciu al Comisiei care oferă suport tehnic și științific independent, bazat pe date sigure, pentru dezvoltarea politicilor UE.
 • Consiliul European pentru Cercetare (CEC) Traducerile linkului anterior  English (en)   sprijină în special proiectele de cercetare ambițioase și creative.
 • Agenția Executivă pentru Cercetare (AEC) gestionează aproape jumătate din granturile pentru cercetare acordate de UE.
 • Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) Traducerile linkului anterior  English (en) gestionează mai multe programe ale UE menite să sprijine întreprinderile.
 • Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) Traducerile linkului anterior  English (en) gestionează implementarea rețelelor transeuropene de transport. 
 • Institutul European de Inovare și Tehnologie Traducerile linkului anterior  English (en) stabilește parteneriate între instituții de învățământ superior și organisme din domeniul cercetării/inovării, cunoscute sub numele de „comunități ale cunoașterii și inovării”.
Publication

Manuscris actualizat în octombrie 2016

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top