Europese Unie

Onderzoek & innovatie

Innovatie staat centraal in de EU-strategie om groei en banen te creëren.

De EU-landen worden aangemoedigd om tegen 2020 drie procent van hun bbp aan onderzoek en ontwikkeling te besteden (1% overheidssteun, 2% particuliere investeringen), wat 3,7 miljoen banen moet opleveren en het bbp van de EU met bijna 800 miljard euro moet verhogen.

Het EU-initiatief Innovatie-Unie Bekijk deze link in een andere taal  English (en) zorgt ervoor dat de Europese inspanningen en de samenwerking met niet-EU-landen toegespitst worden op de grootste problemen van vandaag de dag: energie, voedselveiligheid, klimaatverandering en vergrijzing. Door middel van overheidsingrijpen stimuleert ze de particuliere sector en voorkomt ze dat gebrek aan middelen, gefragmenteerde onderzoekssystemen en markten, onderbenutting van overheidsopdrachten voor innovatie en trage normalisatie nieuwe ideeën tegenwerken.

De EU werkt ook aan een eengemaakte Europese onderzoeksruimte Bekijk deze link in een andere taal  English (en) , waardoor onderzoekers overal in de EU kunnen werken en internationale samenwerking wordt gestimuleerd.

EU-financiering

In januari 2014 startte de EU haar recentste 7-jarig onderzoeksprogramma: Horizon 2020 Bekijk deze link in een andere taal  English (en) . Tot 2020 is bijna 80 miljard euro aan EU-subsidies beschikbaar, naast alle investeringen van particulieren en nationale overheden die hierdoor worden aangetrokken. Het programma bundelt alle financieringsmiddelen voor onderzoek en innovatie in één totaalprogramma.

Horizon 2020 wil:

 • de positie van de EU op het gebied van wetenschap verbeteren (24,5 miljard euro), o.m. door financiering (+77%) van de Europese Onderzoeksraad Bekijk deze link in een andere taal  English (en) (ERC)
 • industriële innovatie versterken (17,9 miljard euro), o.m. door investeringen in de belangrijkste technologieën en een betere toegang tot kapitaal en steun voor kleine ondernemingen
 • de belangrijkste maatschappelijke probleempunten aanpakken, zoals klimaatverandering, duurzaam transport, duurzame energie, vergrijzing en voedselveiligheid en -voorziening (24,4 miljard euro)

Horizon 2020 probeert:

 • te zorgen dat technologische doorbraken leiden tot levensvatbare producten met commerciële mogelijkheden, door het bedrijfsleven en overheden samen te brengen
 • internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie Bekijk deze link in een andere taal  English (en) te vergroten, door landen en organisaties van buiten de EU te vragen om deel te nemen 
 • de Europese Onderzoeksruimte Bekijk deze link in een andere taal  English (en) verder te ontwikkelen.

Andere EU-instantie voor onderzoek en innovatie

 • Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek Bekijk deze link in een andere taal  English (en) – de interne dienst van de Commissie voor onafhankelijke wetenschappelijke en technische beleidsondersteuning voor de EU
 • Europese Onderzoeksraad Bekijk deze link in een andere taal  English (en) (ERC) steunt ambitieus en grensverleggend onderzoek
 • Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) – beheert ongeveer de helft van alle door de EU gefinancierde onderzoekssubsidies
 • Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen Bekijk deze link in een andere taal  English (en) (EASME) – beheert verschillende EU-programma's ter ondersteuning van het bedrijfsleven
 • Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken Bekijk deze link in een andere taal  English (en) (INEA) – beheert de uitvoering van de trans-Europese vervoersnetwerken in de EU  
 • Europees Instituut voor innovatie en technologie Bekijk deze link in een andere taal  English (en) – creëert partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs en organisaties voor onderzoek en innovatie: "Kennis- en innovatiegemeenschappen"
Publication

Tekst bijgewerkt in oktober 2016

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top