Unjoni Ewrope

Ir-riċerka u l-innovazzjoni

Ir-riċerka u l-innovazzjoni

L-innovazzjoni tqiegħdet fil-qalba tal-istrateġija tal-UE biex jinħolqu t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

Il-pajjiżi tal-UE huma mħeġġa jinvestu 3% tal-PGD tagħhom fl-R&D sal-2020 (1% ta’ finanzjament pubbliku, 2% investimenti fis-settur privat) - dan mistenni joħloq 3,7 miljun impjieg u jżid il-PDG annwali tal-UE b’madwar €800 biljun.

L-inizjattiva tal-UE Unjoni ta' Innovazzjoni Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) tiffoka fuq l-isforzi tal-Ewropa – u l-kooperazzjoni tagħha ma’ pajjiżi mhux fl-UE – quddiem l-isfidi l-kbar ta’ żminijietna: l-enerġija, is-sikurezza tal-ikel, it-tibdil fil-klima u t-tixjiħ tal-popolazzjoni. Hi tuża interventi mis-settur pubbliku biex tistimola s-settur privat u tneħħi d-diffikultajiet li jostakolaw l-ideat milli jilħqu s-suq – inklużi n-nuqqas ta' finanzi, il-frammentazzjoni tas-sistemi tar-riċerka u tas-swieq, in-nuqqas ta' użu mill-akkwist pubbliku għall-innovazzjoni u l-istandards li jitwaqqfu bil-mod.

L-UE qed taħdem ukoll biex toħloq Żona ta’ Riċerka Ewropea Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) waħdanija, fejn ir-riċerkaturi se jkunu jistgħu jaħdmu kullimkien fl-UE u l-kooperazzjoni bejn il-fruntieri se tkun appoġġjata u mħeġġa.

Finanzjament mill-UE

F'Jannar 2014 l-UE nediet programm ġdid ta' riċerka għal 7 snin Orizzont 2020 Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) - Kważi €80-bn ta' finanzjament mill-UE huwa disponibbli sal-2020 – apparti l-flus mil-investiment privat u pubbliku nazzjonali li dawn il-flus se jiġbdu. Il-programm jgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha f'programm Integrat wieħed.

L-għanijiet tiegħu huma:

 • it-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-UE fix-xjenza (finanzjament ta' €24.4 biljun - li jinkludu €13-il biljun għall-Kunsill Ewropew għar-Riċerka Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) )
 • it-tisħiħ tal-innovazzjoni fl-industrija (€17.9 biljuni) - inkluż investiment f’teknoloġiji ewlenin, aċċess akbar għall-kapital u appoġġ għan-negozji ż-żgħar
 • l-indirizzar ta' tħassib soċjali kbir bħat-tibdil fil-klima, it-trasport sostenibbli, l-enerġija rinnovabbli, is-sikurezza u s-sigurtà fl-ikel, it-tixjiħ tal-popolazzjonijiet (€24.4 biljun).

Orizzont 2020 se jara li:

 • jiżgura li l-kisbiet teknoloġiċi jiġu żviluppati fi  prodotti vijabbli  b'potenzjal kummerċjali ta' veru - bill-bini ta' sħubijiet mal-industrija u l-gvern
 • isaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali dwar riċerka u innovazzjoni Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) - billi jistieden pajjiżi u organizzazzjonijiet minn barra l-UE biex jipparteċipaw 
 • jiżviluppa aktar iż-Żona Ewropea tar-Riċerka Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) .

Entitajiet oħra tal-UE dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni

 • Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (ĊKR) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) – is-servizz ta' ġewwa tal-Kummissjoni li jipprovdi appoġġ indipendenti, tekniku u bbażżat fuq il-provi għall-politiki tal-UE.
 • Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (KER) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en)   jappoġġa riċerka li tkun speċjalment ambizzjuża u ġdida.
 • L-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka (AER) – jieħu ħsieb madwar nofs l-għotjiet tal-UE għar-riċerka.
 • L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Impriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (EASME) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) – tmexxi bosta programmi tal-UE li jgħinu n-negozji.
 • L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) – timmaniġġja l-implimentazzjoni tan-netwerks ta' transport trans-Ewropej tal-UE. 
 • L-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  English (en) – jistabbilixxi sħubijiet tal-istituzzjonijiet għall-edukazzjoni għolja u entitajiet ta' riċerka u innovazzjoni: "Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni".
Publication

Manuskritt aġġornat f'Ottubru 2016

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top