Európai Unió

Kutatás és innováció

Kutatás és innováció

Az innováció a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló európai uniós stratégia egyik központi eleme.

Az Unió arra ösztönzi a tagországokat, hogy 2020-ra GDP-jük 3%-át kutatásra és innovációra fordítsák (1%-ot közpénzekből, további 2%-ot pedig magánszektorbeli befektetésekből kellene e cél szolgálatába állítani). A remények szerint ennek eredményeképp 3,7 millió munkahely jön majd létre, az éves uniós GDP pedig közel 800 milliárd euróval fog növekedni.

Az Európai Unió az Innovatív Unió Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) kezdeményezéssel erőfeszítéseit korunk jelentős kihívásaira, vagyis azokra a kérdésekre összpontosítja, amelyeket az energiaellátás és az élelmiszerellátás biztonsága, az éghajlatváltozás, valamint a társadalom elöregedése vet fel. Ugyanezekre a problémákra igyekszik választ találni akkor is, amikor nem uniós országokkal működik együtt. Az EU közpénzek felhasználásával arra törekszik, hogy ösztönözze a magánszféra innovációs és kutatási tevékenységét, továbbá hogy elhárítsa azokat az akadályokat, amelyek az ötletek megvalósítását és piacra jutását megnehezítik. Ezek között említhető a forráshiány, a kutatási rendszerek és a piacok szétaprózódottsága, a közbeszerzések innovációösztönző potenciáljának kihasználatlansága és a szabványosítás lassúsága.

Az EU ezenkívül létre kívánja hozni az Európai Kutatási Térséget Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) , melyben a kutatók EU-szerte bárhol elhelyezkedhetnek, és amely támogatja és ösztönzi a határokon átívelő együttműködést.

Uniós finanszírozás

Az EU 2014 januárjában útnak indította legújabb kutatási keretprogramját. A Horizont 2020 Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) nevet viselő, 7 évre szóló program keretében közel 80 milliárd eurós uniós támogatás áll rendelkezésre 2020-ig, ami további beruházásokat fog magával vonni a magán- és az állami szektorból egyaránt. A program az összes kutatási és innovációs támogatást egybefogja.

Az új program célja, hogy:

 • megerősítse az EU pozícióját a tudomány világában (24,4 milliárd euró, mely magában foglalja az Európai Kutatási Tanács Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) részére előirányzott 13 milliárd eurót is);
 • előmozdítsa az ipari innovációt (17 milliárd euró) – ennek érdekében beruház a kulcsfontosságú technológiákba, valamint megkönnyíti, hogy a kisvállalkozások tőkéhez, illetve támogatáshoz jussanak;
 • megoldást keressen korunk fontos társadalmi kihívásaira, köztük az éghajlatváltozással, a fenntartható közlekedéssel, a megújuló energiával, az élelmiszer-biztonsággal és az élelmezésbiztonsággal, valamint a társadalom elöregedésével kapcsolatos kérdésekre (24,4 milliárd euró).

A Horizont 2020 program révén az EU:

 • gondoskodni kíván arról, hogy a technológiai vívmányok valós kereskedelmi értékkel bíró, versenyképes termékek formájában jelenjenek meg a piacon – ennek érdekében partnerségek létrehozására törekszik az ágazati és kormányzati szereplőkkel;
 • szorosabbra kívánja fűzni a nemzetközi együttműködést a kutatás és az innováció területén Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) – ezért nem uniós országokat és szervezeteket is felkér arra, hogy csatlakozzanak a programhoz; 
 • tovább kívánja fejleszteni az Európai Kutatási Térséget Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) .

Más uniós kutatási és innovációs szervek

 • Közös Kutatóközpont (JRC) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) – a Bizottság házon belüli szolgálata, mely független, kutatási eredményeken alapuló tudományos és technikai szaktanácsokkal segíti az uniós szakpolitikák kialakítását.
 • Európai Kutatási Tanács (ERC) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) az úttörő elképzeléseket képviselő élvonalbeli kutatási projekteket támogatja.
 • Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) – az uniós kutatási támogatásoknak mintegy felét ez a szerv kezeli.
 • Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) – több vállalkozástámogató uniós program végrehajtásáért felelős.
 • Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA) Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) – a transzeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó programot hajtja végre. 
 • Európai Innovációs és Technológiai Intézet Az előző linken elérhető szöveg fordításai  English (en) – partnerségeket, úgynevezett tudományos és innovációs társulásokat hoz létre a felsőoktatási intézmények és a kutatással, illetve innovációval foglalkozó testületek között.
Publication

A kézirat frissítve: 2014. október

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top