Europska unija

Istraživanja i inovacije

Istraživanja i inovacije

Inovacije su u središtu strategije EU-a za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta.

Zemlje EU-a potiče se da ulažu 3 % BDP-a u istraživanja i inovacije do 2020. (1 % javnog financiranja, 2 % ulaganja iz privatnog sektora) – očekuje se da će se time otvoriti 3,7 milijuna radnih mjesta i povisiti godišnji BDP EU-a za gotovo 800 milijardi EUR.

Inicijativom EU-a Unija inovacija Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) naglasak se stavlja na europske napore – i suradnju Europe s trećim zemljama – u rješavanju velikih izazova našeg vremena: energije, sigurnosti hrane, klimatskih promjena i sve starijeg stanovništva. S pomoću javnog sektora podupire se privatni sektor i uklanjaju problemi dolaska ideja na tržište – uključujući manjak sredstava, fragmentirane istraživačke sustave i tržišta, nedovoljno korištenje javne nabave za inovacije i sporo postavljanje standarda.

EU želi stvoriti i jedinstveno europsko istraživačko područje Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) u okviru kojeg će istraživači moći raditi bilo gdje u Europi, a prekogranična suradnja će se podržati i podupirati.

Financiranje sredstvima EU-a

U siječnju 2014. EU je pokrenuo svoj najnoviji sedmogodišnji istraživački program – Obzor 2020 Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) . – Gotovo 80 milijardi eura sredstava EU-a dostupno je do 2020. – uz privatna i nacionalna javna ulaganja koja će ta sredstva privući. U taj program uključena su sva sredstva za istraživanja i inovacije.

Ciljevi programa su:

 • ojačati položaj EU-a u znanosti (24,4 milijardi eura sredstava, što uključuje 13 milijardi eura za Europsko istraživačko vijeće Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) )
 • učvrstiti industrijske inovacije (17 milijardi eura) – uključujući ulaganja u ključne tehnologije, veći pristup kapitalu i potporu za mala poduzeća
 • baviti se važnim socijalnim pitanjima povezanima s klimatskim promjenama, održivim prometom, obnovljivom energijom, sigurnošću hrane i zaštitom, starenjem stanovništva (24,4 milijardi eura)

U okviru programa Obzor 2020. nastojat će se:

 • osigurati da se zahvaljujući tehnološkim otkrićima razviju   održivi proizvodi  stvarnog komercijalnog potencijala – stvaranjem partnerstava s industrijom i vladom
 • povećati međunarodnu suradnju u istraživanjima i inovacijama Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) , pozivajući na sudjelovanje treće zemlje i organizacije izvan EU-a 
 • dodatno razviti europsko istraživačko područje Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) .

Druga tijela EU-a za istraživanje i inovacije

 • Zajednički istraživački centar (JRC) Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) – služba u okviru Komisije koja politikama EU-a osigurava neovisnu, znanstvenu i tehnološku potporu temeljenu na dokazima.
 • Europsko istraživačko vijeće (ERC) Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) podupire posebno ambiciozna i nova istraživanja.
 • Izvršna agencija za istraživanje (REA) – upravlja polovinom svih bespovratnih sredstava za istraživanja koja financira EU.
 • Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) – upravlja raznim programima EU-a za potporu poduzećima.
 • Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) – upravlja provedbom transeuropske prometne mreže EU-a. 
 • Europski institut za inovacije i tehnologiju Odaberi prijevod prethodne poveznice  English (en) – uspostavlja partnerstva institucija visokog školstva i tijela za istraživanje/inovacije: „Zajednice znanja i inovacija”.
Back to top