Europæiske Union

Forskning og innovation

Forskning og innovation

Innovation har fået en central placering i EU's strategi for vækst og beskæftigelse.

EU-landene opfordres til at investere 3 % af deres BNP i forskning og udvikling senest i 2020 (1 % offentlig finansiering og 2 % investering fra den private sektor). Dette ventes at skabe 3,7 millioner job og øge EU's BNP med næsten 800 millioner euro årligt.

Initiativet Innovation i EU Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) skal målrette Europas bestræbelser – og samarbejdet med landene uden for EU – mod vores tids store spørgsmål: energi, fødevaresikkerhed, klimaforandringer og en aldrende befolkning. Initiativet indebærer, at det offentlige er med til at stimulere den private sektor og fjerne flaskehalse, som forhindrer idéer i at komme på markedet – bl.a. manglende finansiering, fragmenterede forskningssystemer og -markeder, dårlig udnyttelse af offentlige kontrakter til innovation og langsom fastsættelse af standarder.

EU arbejder også på at skabe et fælles europæisk forskningsrum Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) , hvor forskerne vil kunne arbejde overalt i EU, og samarbejdet over grænserne støttes og tilskyndes.

EU-støtte

I januar 2014 lancerede EU sit seneste 7-årige forskningsprogram - Horisont 2020 Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) . Der er næsten 80 milliarder euro til rådighed i EU-støtte frem til 2020 – ud over de private og nationale investeringer pengene vil tiltrække. Programmet samler alle de midler, der stilles til rådighed til forskning og innovation i ét.

Dets mål er at:

 • styrke EU's position inden for forskning (24,4 milliarder euro – herunder støtte på 13 milliarder euro til Det Europæiske Forskningsråd Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) )
 • styrke industriel innovation (17 milliarder euro) – blandt andet investering i vigtige teknologier, bedre adgang til kapital og støtte til små virksomheder
 • finde løsninger på store samfundsmæssige spørgsmål som klimaforandringer, bæredygtig transport, vedvarende energi, fødevaresikkerhed og fødevaresikring og den aldrende befolkning (24,4 milliarder euro).

Horisont 2020 skal:

 • sikre, at teknologiske gennembrud udvikles til  rentable produkter  med et reelt kommercielt potentiale – ved at etablere partnerskaber med erhvervslivet og det offentlige
 • sætte skub i internationalt samarbejde om forskning og innovation Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) – ved at invitere lande og organisationer uden for EU til at deltage 
 • udvikle det europæiske forskningsrum Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) yderligere.

Andre forsknings- og innovationsorganer i EU

 • Det Fælles Forskningscenter (JRC) Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) – Kommissionens interne tjeneste, som yder uafhængig, evidensbaseret videnskabelig og teknisk støtte til udformningen af EU's politikker.
 • Det Europæiske Forskningsråd (EFR) Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) støtter særlig ambitiøs og ny forskning.
 • Forvaltningsorganet for Forskning (REA) – forvalter cirka halvdelen af alle EU-støttede forskningslegater.
 • Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) – forvalter adskillige EU-programmer for virksomhedsstøtte.
 • Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) – forvalter gennemførelsen af EU's transeuropæiske transportnet. 
 • Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi Vælg oversættelse af det forrige link  English (en) – etablerer partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner og forsknings- og innovationsorganer: "videns- og innovationsfællesskaber".
Back to top