Europeiska Unionen

Regionalpolitik

Regionalpolitiken är inriktad på EU:s regioner och städer. Den ska främja den ekonomiska tillväxten och höja livskvaliteten genom strategiska investeringar. Den har också en aktiv, solidarisk verksamhet genom att koncentrera stödet till mindre utvecklade regioner.

EU:s regionalpolitik är inriktad på fyra prioriterade frågor:

Regionalpolitiken ger konkreta resultat. Mellan 2007 och 2012 hjälpte den EU-länderna att

  • skapa 769 000 jobb
  • investera i 225 000 småföretag
  • finansiera 72 000 forskningsprojekt
  • ge ytterligare 5 miljoner personer tillgång till bredband
  • förbättra livskvaliteten i städerna med hjälp av 11 000 olika projekt.

Regionalpolitiken finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. Nationella och regionala förvaltningsmyndigheter förvaltar fonderna i samarbete med kommissionen. Förvaltningsmyndigheterna väljer, finansierar och övervakar de projekt som bäst tillgodoser de lokala behoven. De ger också potentiella stödmottagare information om finansieringsmöjligheter, till exempel

  • myndigheter
  • privata sektorn (företag)
  • universitet och högskolor
  • föreningar och icke-statliga organisationer.

Läs mer om EU:s regionalpolitik

Kontakta förvaltningsmyndigheten i ditt land

Publication

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top