Evropska unija

Regionalna politika

Regionalna politika spodbuja gospodarsko rast in izboljšuje kakovost življenja s strateškimi naložbami v regije in mesta EU. Je tudi dejavna oblika solidarnosti, ki se osredotoča na podporo manj razvitim regijam.

Sredstva regionalne politike EU so namenjena štirim prednostnim ciljem:

Regionalna politika dosega konkretne rezultate. Med letoma 2007 in 2012 je EU z regionalno politiko pomagala državam EU:

  • ustvariti 769 000 delovnih mest
  • vlagati v 225 000 malih podjetij
  • financirati 72 000 raziskovalnih projektov
  • zagotoviti širokopasovno povezavo 5 milijonom novih uporabnikov v EU
  • izboljšati kakovost življenja v mestih z 11 000 različnimi projekti

Regionalna politika se izvaja prek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada. Za vsakodnevno upravljanje sredstev so v sodelovanju z Evropsko komisijo odgovorni nacionalni in regionalni organi. Organi upravljanja izberejo, financirajo in spremljajo projekte, ki najbolje ustrezajo lokalnim potrebam. Zagotavljajo tudi informacije o možnostih financiranja za morebitne upravičence, tudi za:

  • javne organe
  • zasebni sektor (podjetja)
  • univerze
  • združenja in nevladne organizacije

Več o regionalni politiki EU

Organi upravljanja po državah

Publication

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top